Radovi u Ulici Čobanija se odvijaju planiranom dinamikom

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima obišao gradilište u Ulici Čobanija gdje su u toku radovi na rekonstrukciji ove saobraćajnice.

Finansijeri projekta su Općina Centar i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo koji su izdvojili 217.580 KM za ovu namjenu.

 

Sanacijom će biti obuhvaćena kompletna saobraćajnica dužine oko 330 metara, od Obale Kulina bana do stepeništa koje vodi do tranzita, odnosno Puta Mladih muslimana.

 

Kako bi bile ispoštovane građevinske norme nakon uklanjanja starog oštećenog asfalta također će biti uklonjen i tampon umjesto kojeg će biti postavljen novi debljine 40 centimetara. Nakon toga je planirano uklanjanje starih ivičnjaka i postavljanje 600 metara novih.

 

Planirana je ugradnja 21 novog šahta za odvodnju površinskih voda, te ugradnja poklopaca na pet šibera i za četiri hidranta, kao i nivelisanje 29 šibera, 33 šahta i 14 slivničkih rešetki. Na kraju pomenutih radova biće postavljen novi asfalt na saobraćajnici i trotoarima ukupne površine od oko 2.600 metara kvadratnih. Završetak navedenih radova najviše zavisi od vremenskih uslova.

 

Prije početka realizacije ovog projekta predstavnici Mjesne zajednice „Skenderija-Podtekija“, kojoj administrativno pripada ova saobraćajnica, su pismenim obavještenjima upoznali stanovnike o predstojećim radovima, kako bi vlasnici na vrijeme uklonili svoja vozila s ciljem neometane dinamike radova.