Održana 48. sjednica Općinskog vijeća

Usvojen budžet Općine Centar za 2020. godinu

U ponedjeljak, 23. decembra 2019. godine održana je 48. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Zasjedanje je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Usvojen budžet za narednu godinu u iznosu 61.976.000 KM

 

Općinsko vijeće je usvojilo predloženi budžet Općine Centar za 2020. godinu, kao i pripadajuću Odluku o izvršavanju budžeta Općine Centar za 2020. godinu. U kreiranju ovog najvažnijeg finansijskog dokumenta su, kao i prethodnih godina, učestvovali građani predlažući prioritetne komunalne i druge projekte od interesa za njihova mjesna područja.

 

U općinskom budžetu za narednu godinu planirana sredstva iznose 61.976.000 KM.

 

Budžetska sredstva u 2020. godini povećana su sa 41.423.000 KM koliko je planirano u Nacrtu na 61.976.000 KM u prijedlogu budžeta. Povećanje u iznosu od 20.553.000 KM se odnosi na 9.696.680 KM povećanja planiranog prihoda tekućeg perioda 2020. godine i povećanje procijenjenih prenijetih neutrošenih sredstava iz 2019. godine za 10.856.320 KM kao rezultat procjene realizacije projekata do kraja 2019. godine u vrijeme sačinjavanja prijedloga Budžeta.

 

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je prilikom obrazlaganja budžeta kazao da je on razvojni, te da je za kapitalne izdatke planirano 32.033.520 KM.

Program rada Općinskog vijeća i prodaja građevinskog zemljišta

Vijećnici su usvojili program rada Općinskog vijeća Centar za 2020. godinu, te prijedlog odluke o izmjenama odluke o zakupu stanova Općine Centar Sarajevo. I prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja, „K-28“ na lokalitetu Šip u skladu sa izmjenama i dopunama regulacionog plana poslovna zova „Šip“, te prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja, „K-29“ na lokalitetu Šip u skladu sa izmjenama i dopunama regulacionog plana poslovna zova „Šip“ su dobili podršku Općinskog vijeća.