Započela sanacija saobraćajnice u Ulici Čobanija

Tokom jučerašnjeg dana započeli su pripremni radovi na sanaciji saobraćajnice u Ulici Čobanija. Finansijeri ovog projekta su Općina Centar i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo koji će izdvojiti 217.580 KM za ovu namjenu.

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa direktorom Direkcije Selmirom Kovačem potpisao je sporazum o finansiranju ovih radova, koji će biti izvedeni na osnovu elaborata kojeg je na zahtjev Općine Centar uradila projektantska firma „Saraj Inženjering“.

 

Planiranom sanacijom će biti obuhvaćena kompletna saobraćajnica dužine oko 330 metara, od Obale Kulina bana do stepeništa koje vodi do tranzita, odnosno Puta Mladih muslimana. Od tehničkih podataka navedenih u pomenutom elaboratu stoji da je širina saobraćajnice od  4,5 do 6 metara.

 

Kako bi bile ispoštovane građevinske norme nakon uklanjanja starog oštećenog asfalta također će biti uklonjen i tampon umjesto kojeg će biti postavljen novi debljine 40 centimetara. Nakon toga je planirano uklanjanje starih ivičnjaka i postavljanje 600 metara novih.

 

Planirana je ugradnja 21 novog šahta za odvodnju površinskih voda, te ugradnja poklopaca na pet šibera i za četiri hidranta, kao i nivelisanje 29 šibera, 33 šahta i 14 slivničkih rešetki. Na kraju pomenutih radova biće postavljen novi asfalt na saobraćajnici i trotoarima ukupne površine od oko 2.600 metara kvadratnih. Završetak navedenih radova najviše zavisi od vremenskih uslova.

 

Prije početka realizacije ovog projekta predstavnici Mjesne zajednice „Skenderija-Podtekija“, kojoj administrativno pripada ova saobraćajnica, su pismenim obavještenjima upoznali stanovnike o predstojećim radovima, kako bi vlasnici na vrijeme uklonili svoja vozila s ciljem neometane dinamike radova.