Uređenje pristupne saobraćajnice do novog obdaništa "Razigrani dani"

Radnici građevinske firme „Bosman“ su tokom ove sedmice započeli sa radovima na uređenje pristupne saobraćajnice koja vodi do novoizgrađenog objekta obdaništa „Razigrani dani“ u Ulici Patriotske lige do broja 46.

Radove finansira Općina Centar. Ovdje se radi o nužnoj sanaciji oštećenja na saobraćajnici do konačnog rješenja koje će biti realizovano tek sa proljećem i poboljšanjem  vremenskih prilika. Naime nakon završetka izgradnje novog objekta pomenutog obdaništa, te njegovog unutrašnjeg uređenja planirano je vanjsko hortikulturno uređenje i asfaltiranje pristupne saobraćajnice. Do ovog trajnog rješenja načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je izdao nalog nadležnoj Službi za investicije, komunalni razvoj i planiranje da kao privremeno rješenje, zbog zimskih uslova, angažuju građevinsku firmu da urede dio ulice  koja također služi i stanovnicima ovog dijela Patriotske lige kao pristupna saobraćajnica do njihovih stambenih objekata. 

 

–U toku je završna procedura nabavke namještaja za opremanje ovog objekta, te očekujemo da do 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, bude otvoren Centar za zdravo starenje, dok će vrtić biti otvoren do 2. maja naredne godine kada obilježavamo Dane Općine Centar, objasnio je načelnik Ajnadžić buduće planove oko obdaništa „Razigrani dani“ prilikom obilaska ovog gradilišta.