Općinsko vijeće Centar održalo 47. redovnu sjednicu

Općinsko vijeće Centar Sarajevo održalo je 47. redovnu sjednicu u ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Usvojena odluka o pristupanju izradi izmjena RP „Jagomir II“

Vijeće je usvojilo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II“ objekti kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama „3“, „10“ i „11“ i izgradnja saobraćajnice.

Na zahtjev investitora BH Bauunternehmungs d.o.o. Sarajevo i Vektor integra d.o.o. Sarajevo, Općinski načelnik je inicirao Izmjene dopune RP-a ”Jagomir II”- koja bi se odnosila na objekte kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama „3“, „10“ i „11“ kao i izgradnju saobraćajnice. Cilj izrade Izmjena i dopuna je stvaranje planskog preduvjeta za:

- povećanje planirane spratnosti objekata kolektivnog stanovanja na parceli „3“ ,

- legalizaciju izvedenih radova na izgradnji saobraćajnice sa parking prostorom ispred objekata kolektivnog stanovanja K3, K4, K5 i K6.

Utopljavanje stambenih objekata

Prijedlog odluke za utvrđivanje liste za sufinansiranje i izradu termo fasada - utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje dobio je podršku većine vijećnika.

Sredstva u iznosu od 228 hiljada maraka raspoređena su za utopljavanje objekata u ulicama Patriotske lige 40, Kulovića 1 i 3, La Benevolencije 14, Nahorevska 14, Radićeva 4 i Muhameda Hadžijahića 54.

Vijeće je usvojilo i zaključak da će na jednoj od narednih sjednica usvojiti dvije odluke koje će tretirati utopljavanje stambenih objekata kolektivnog i individualnog stanovanja.

Usvojen Lokalni ekološki plan

Prijedlog Lokalnog ekološkog plana dobio je potrebnu podršku većine vijećnika.