Počinje izrada katastra zelenih površina na području općine Centar

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će u srijedu, 18. decembra 2019. godine u prostorijama Općine (Mis Irbina 1, sala 33) u 10 sati sa dekanom Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Mirzom Dautbašićem potpisati ugovor o izradi katastra zelenih površina na teritoriji ove lokalne zajednice.

Općina Centar je iz budžeta za ovu namjenu izdvojila oko 10.000 maraka. Naime, zelene površine predstavljaju značajnu komponentu kvalitetnog života, stoga je jedan od prioriteta ove lokalne zajednice održivo upravljanje i njihovo unapređenje u skladu sa standardima, praksama i vrijednostima.