Završeno asfaltiranje Ulice Dolina

Tokom proteklog vikenda okončani su radovi na asfaltiranju saobraćajnice i trotoara u Ulici Dolina.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 175.355 KM je obezbijedila Direkcija za puteve KS, dok je Općina Centar imala obavezu da sa odabranim izvođačem radova obezbijedi nadzor za ovaj projekat, na osnovu čega je potpisan sporazum o finansiranju radova kojeg je u ime Općine Centar potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić.

 

Nakon pripremnih radova, što podrazumijeva uklanjanje oštećenih betonskih ivičnjaka i ugradnju nove podloge, uklonjen je stari asfalt duž saobraćajnice, te trotoara. Prema predmjeru i predračunu za adekvatnu drenažu kolovozne konstrukcije i odvodnju površinskih i podzemnih voda, koje su najčešći uzrok propadanja saobraćajnice, ugrađeno je 377 metara plastičnih drenažnih cijevi koje su sprovedene u gradsku odvodnu mrežu, te su radnici nakon ugradnje novih poklopaca šibera i hidranata i pet novih slivničkih rešetki za odvodnju uradili  nivelaciju deset šibera za vodu, 18 šahtova, te 12 rešetki. Također je ugrađeno 377 metara novih betonskih ivičnjaka nakon čega je uslijedilo asfaltiranje saobraćajnice površine gotovo 1.400 metara kvadratnih i trotoara sa obje strane ulice.

 

Radnici građevinske firme „Mibral“ su prethodno uradili rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Dolina, ukupne dužine oko 200 metara, za šta su Općina Centar i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture obezbijedili 419.000 KM, dok je za nadzor bio zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.