Nastavljen projekt regulacije Koševskog potoka

Radnici građevinske firme „Grakop“ započeli su radove na drugoj fazi uređenja korita Koševskog potoka, a u toku dana lokalitet je zajedno sa saradnicima obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić.

Podsjećamo, ranije je načelnik Ajnadžić potpisao sa ministrom privrede Kantona Sarajevo Harisom Bašićem i direktorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirzom Hulusićem sporazum o sufinansiranju projekta regulacije riječnih korita na području općine Centar. Vrijednost radova na drugoj fazi uređenja korita Koševskog potoka iznosi oko 130.000 maraka.

 

Sredstva su izdvojena na osnovu „Programa utroška finansijskih sredstava za regulaciju riječnih korita i zaštitu od poplava, vodosnabdijevanja i odvodnju voda“, koji je usvojila Vlada Kantona Sarajevo.

 

Ministarstvo je, zajedno sa općinama, usaglasilo projekte iz oblasti regulacije riječnih korita II kategorije, za koje je izrađena projektna dokumentacija te pribavljena saglasnost i dozvole za njihovu realizaciju u 2019. godini.

 

Nakon provedene tenderske procedure u Općini Centar donesena je odluka da se za izvođača radova angažuje građevinska firma  „Grakop“ iz Kiseljaka, sa kojom je i potpisan ugovor o izvođenju radova, dok je za stručni nadzor ovog projekta zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Zahvaljujući projektu uređenja i regulacije Koševskog potoka koji Općina Centar realizuje godinama, stanovnici u naseljima oko korita potoka nemaju problema sa poplavama tokom velikih padavina. Općina Centar je za uređenje i sanaciju korita Koševskog potoka u posljednjih pet godina uložila više od 600.000 KM. Ulaganje u ovaj izuzetno značajan projekt za građane bit će nastavljeno i u narednom periodu.