31 novo stablo pored stadiona „Asim Ferhatović Hase“

U ponedjeljak, 16. decembra 2019. godine u 12 sati na zelenoj površini u neposrednoj blizini Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će zajedno sa vijećnicima Općinskog vijeća Centar zasaditi 31 novo stablo.

Projekat se realizira u saradnji sa Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem „Park“ koje će obezbijediti i pripremiti sadnice drveća. Cilj projekta je doprinijeti ozelenjavanju urbanih sredina i istaknuti važnost očuvanja okoliša.