Završni radovi na sanaciji Ulice Dolina

Tokom proteklog vikenda radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su uspjeli okončati radove na postavljanju prvog nosivog sloja asfalta duž Ulice Dolina (Mjesna zajednica „Marijin dvor“).

-U toku je postavljanje tampona i uređenje trotoara za kretanje pješaka, te radimo na završnoj nivelaciji poklopaca postojećih šahtova i šibera za vodu na novu kotu za habajući završni sloj asfalta. Ukoliko nas posluže vremenske prilike sve predviđene radove možemo okončati do kraja ove sedmice što podrazumijeva asfaltiranje trotoara i postavljanje završnog habajućeg sloja asfalta na saobraćajnici. Nakon ovoga započinjemo sa sanacijom Ulice Magribija u kojoj je završena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže. Ovdje je planirano, nakon uklanjanja starog oštećenog asfalta i podloge postavljanje nove, te nivelacija šahtova za odvod i šibera za vodu kao i popravka oštećenih ivičnjaka i dijelova trotoara koji su morali biti prokopani tokom realizacije projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka.

 

Tokom izvođenja navedenih radova na obnovi Doline ulice nakon uklanjanja starog asfalta, podloge i oštećenih betonskih ivičnjaka i ugradnje nove podloge kao i novih betonskih ivičnjaka sa obje strane saobraćajnice, ugrađeno je 377 metara plastičnih drenažnih cijevi za adekvatnu drenažu i odvodnju površinskih i podzemnih voda, koje su najčešći uzrok propadanja saobraćajnice, koje su spojene na gradsku odvodnu mrežu. Također je obavljena ugradnja novih poklopaca šibera i hidranata i pet novih slivničkih rešetki za odvodnju te je urađena nivelacija deset šibera za vodu, 18 šahtova, te 12 rešetki. Tokom završnih radova biće postavljen asfalt duž saobraćajnice i trotoara na površini od gotovo 1.400 metara kvadratnih.

 

Na kraju planiranih radova biće iscrtana horizontalna saobraćajna signalizacija. Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 175.355 KM je obezbijedila Direkcija za puteve KS, dok je Općina Centar imala obavezu da sa odabranim izvođačem radova obezbijedi nadzor za ovaj projekat, na osnovu čega je potpisan sporazum o finansiranju radova kojeg je u ime Općine Centar potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime Direkcije direktor Selmir Kovač.

 

Radnici građevinske firme „Mibral“ su prethodno uradili rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Dolina, ukupne dužine oko 200 metara, za šta su Općina Centar i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture obezbijedili 419.000 KM, dok je za nadzor bio zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Gradilište je tokom ove sedmice obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa savjetnikom za investicije Mustafom Resićem i pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem.