Načelniku Ajnadžiću uručena zahvalnica za doprinos u rekonstrukciji i adaptaciji hadži Turhanove džamije

Hafiz Maid ef. Ibrahimović, imam u džematu Soukbunar posjetio je Općinu Centar i tom prilikom načelniku dr. Nedžadu Ajnadžiću uručio zahvalnicu za doprinos u rekonstrukciji i adaptaciji hadži Turhanove džamije na Soukbunaru.

Naime, Općina Centar već dugi niz godina u budžetu obezbjeđuje značajna finansijska sredstva za obnovu vjerskih objekata kao i za programske aktivnosti i obilježavanje vjerskih praznika.

 

U ovoj godini u okviru granta vjerskim institucijama za obnovu vjerskih objekata, koji se raspoređuje putem Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama, a prema utvrđenim kriterijima, 66 hiljada konvertibilnih maraka dodijeljeno je Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo. Između ostalih, 5.000 maraka dodijeljeno je za sanaciju mekteba džamije na Soukbunaru. Općina je i ranijih godina izdvajala sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju pomenute džamije.

 

Efendija Ibrahimović se zahvalio na sveukupnoj podršci i izrazio nadu da će dobra saradnja biti nastavljena i u budućnosti.

 

-U ime džematskog odbora i Medžlisa islamske zajednice u Sarajevu zahvaljujem se na ovoj, ali i svim ranijim donacijama. Vi ste pokazali da brinete i vodite računa o vjerskim zajednicama, naglasio je Ibrahimović.

 

Načelnik Ajnadžić je još jednom istakao opredijeljenost za nastavak dobre saradnje ove lokalne zajednice sa vjerskim institucijama.