Nastavlja se ulaganje u rekonstrukciju vodovodne mreže

U Općini Centar danas je potpisan sporazum o finansiranju radova na izgradnji vodovodne mreže u ulicama Čekaluša 74-78 i Radićeva 5-7.

U ime Općine Centar, koja za ove projekte iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvaja 64.340 KM, sporazum je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić.

 

–Sa dolaskom nove uprave u ovo kantonalno komunalno preduzeće do sada smo realizovali niz dobrih i veoma uspješnih projekata od čega će naravno najviše koristi imati naši sugrađani. Osim ovog projekta gdje ćemo poboljšati vodosnabdijevanje u dvije ulice Centra, sa preduzećem „Vodovod i kanalizacija“ pregovaramo o načinima i uslovima njihovog preuzimanja novog vodovoda na Nahorevu za čiju izgradnju smo izdvojili više od dva miliona KM. Također želim da u saradnji sa ovim preduzećem zajednički riješimo problem vodosnabdijevanja naselja Radava, Alapi i Kromolj, kao i Gornjih Poljina, a vodu možemo uzeti sa Uroševog vrela, čiji kapacitet vode je dovoljan  za ova naselja, objasnio je Ajnadžić nakon potpisivanja sporazuma. 

 

Za realizaciju i nadzor ovih projekata biće zaduženo Kantonalno javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ u čije je ime sporazum potpisao direktor Enver Hadžiahmetović.

 

-Prema odredbama potpisanog sporazuma preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ ima obavezu da pribavi saglasnosti i uradi potrebnu projektnu dokumentaciju. Nakon dobijanja građevinske dozvole u roku od 15 dana započet će radovi na realizaciji ova dva projekta za šta je rok za završetak 40 dana. U Ulici Čekaluša biće urađena rekonstrukcija vodovodne cijevi dužine 120 metara sa rekonstrukcijom postojećih priključaka. Ovi radovi će omogućiti bolje vodosnabdijevanje jer se radi o cjevovodu koji je poprilično devastiran. U Radićevoj ulici ćemo završetkom ovog projekta dobiti bolje uređenje, upravljanje i održavanje vodovodnog sistema i priključaka nekoliko ulaza u stambene objekte. Reparacijom postojećih vodomjera tačno ćemo moći utvrditi i pratiti potrošnju vode za ove ulaze čime će biti otklonjene nepravilnosti u sistemu naplate potrošnje vode za naše građane, objasnio je Rašid Karamustafić, šef odjeljenja Odsjeka za investicije i komunalni razvoj Općine Centar.