Završena rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Stjepana Tomića

Radnici građevinske firme „Bosman“ uspjeli su okončati radove na rekonstrukciji saobraćajnice u Ulici Stjepana Tomića, od ulaza u Kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu do raskrsnice sa Ulicom Marcela Šnajdera, ukupne dužine od 260 metara.

Radove su finansirali Općina Centar i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, koji su za ovu namjenu izdvojili 175.560 KM.

 

Tokom radova, koji su započeli 21. oktobra ove godine, prvo je sa saobraćajnice uklonjena stara asfaltna konstrukcija i podloga. Također je ugrađeno 520 metara novih betonskih ivičnjaka umjesto starih oštećenih, kao i novih poklopaca na 12 šahtova, te po tri slivničke rešetke i šibera za vodu, sa njihovom nivelacijom na novu kotu.

 

Na kraju radova, na ovoj saobraćajnici širine do 6,5 metara, postavljena su dva sloja novog asfalta površine 1,690 metara kvadratnih. 

 

Prema elaboratu rekonstrukcije ove saobraćajnice, također  je planirana i obnova trotoara širine do jednog metra, što podrazumijeva postavljanje novog asfalta sa podlogom. Tokom izvođenja radova  rukohvatna zaštitna ograda duž ovog trotoara, dužine oko 50 metara, je demontirana i nakon popravke biće ponovo postavljena.

 

Navedeni radovi se izvode na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor građevinske firme „Bosman“ Sunija Jahić. Za nadzor ovog projekta je bila zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Tokom dana ovu lokaciju je obišao načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa savjetnikom za investicije Mustafom Resićem i pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem.