Općina Centar potpisnica memoranduma za pomoć Memorijalnom centru Potočari

Konferencija predstavnika različitih nivoa vlasti u Sarajevu za podršku Memorijalnom centru Potočari održana je 6. decembra 2019. godine u Sarajevu gdje je prezentirano stanje u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.

Ovom prilikom je predloženo potpisivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji s kantonima, općinama i gradovima, a koji je u ime Općine Centar Sarajevo potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić. 

 

Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić je naglasio da iz državnog budžeta dobijaju oko 500 hiljada KM što je dovoljno za plaće, osnovno održavanje i komunalije.

 

-Nemamo novca da radimo ono što je naš glavni posao, nemamo novca da sačuvamo lokaciju na kojoj se nalazimo - Fabriku akumulatora, nemamo novca da radimo vlastite istraživačke projekte. Ova mini donatorska konferencija je sazvana sa tim ciljem. Na temelju odziva, ovdje je 40 načelnika, gradonačelnika i predstavnika drugih nivoa vlasti i to je znak da je sazrela kritična masa koja smatra da je očuvanje sjećanja na genocid javno dobro. Ono što je nama bitno je da je to direktni novac iz buždeta općina i kantona, te da to nije sadaka koja se dobija jednom godišnje za pokop. Iznos je ograničen samo na dvije stvari, a to je dobra volja i mogućnosti. Dobra volja je svuda ista, a mogućnosti su različite, kazao je Suljagić.

 

Načelnik Ajnadžić je nakon potpisivanja memoranduma istakao da Općina Centar godinama putem različitih projekata pomaže održivi povratak u Srebrenicu, te da će ova lokalna zajednica u skladu sa finansijskim mogućnostima nastaviti podržavati i povratničku populaciju, ali i Memorijalni centar Potočari.