Općina Centar će sufinansirati uređenje „Spomen sobe posvećene ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić ugostio je predstavnike Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. – 1995. na čelu sa predsjednikom Fikretom Grabovicom sa kojim je razgovarao o finansiranju projekta „Spomen sobe za ubijenu djecu Sarajeva“.

Podsjećamo, ranije je načelnik Ajnadžić sa Grabovicom potpisao ugovor o zakupu poslovnih prostorija u Ulici Džidžikovac 3 (površine 74 kvadratnih metara, sa mjesečnim  iznosom zakupnine od 1 KM/m2). Potpisivanjem pomenutog ugovora Općina Centar je ustupila prostor za smještaj „Spomen sobe posvećene ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“.

 

Grabovica je izrazio veliku zahvalnost načelniku Ajnadžiću i Općinskom vijeću što su imali sluha za jedan ovako značajan projekat.

 

-Nakon što je obezbijeđen prostor za smještaj Spomen sobe suočeni smo sa problemom iznalaženja finansijskih sredstava za stavljanje u funkciju prostora. Arhitektonski studio 403 izradio je bez naknade idejni projekat, a na osnovu procjene potrebno je oko 90.000 maraka za uređenje prostora. Nadamo se da će po uzoru na Općinu Centar i drugi nivoi vlasti prepoznati značaj projekta i u skladu sa mogućnostima izdvojiti nedostajuća finansijska sredstva. Bez podrške Općine Centar sigurno sada ne bismo bili ovako blizu realizacije projekta, jer samo potraga za prostorom trajala je godinama. Naša namjera je da prostor stavimo u funkciju do 9. maja kada se obilježava Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva u opsadi '92-95, pojasnio je Grabovica.

 

Načelnik Ajnadžić je kazao da ne smijemo zaboraviti 1.425 dana opsade, 1.601 nevino ubijeno dijete, 12.000 ubijenih civila i građana Sarajeva bez obzira na ime, prezime, vjeru i naciju.

 

-Osim prostora koji smo ustupili za „Spomen sobu za ubijenu djecu Sarajeva“ spremni smo izdvojiti finansijska sredstva za njeno opremanje. Bilo bi dobro kada bi se u realizaciju projekta uključili i nadležno kantonalno ministarstvo, Gradska uprava, te preostale tri gradske općine. Odmah po usvajanju budžeta za 2020. godinu obezbijedićemo značajan dio finansijskih sredstva kako bi izvođač mogao krenuti sa radovima, a uputit ćemo molbu i Gradskoj upravi, kantonalnom ministarstvu za boračka pitanja i gradskim općinama da sufinansiraju dio troškova. Ne smijemo zaboraviti stradanja naših građana, naročito djece, a „Spomen soba posvećena ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“ će zasigurno biti mjesto koje će podsjećati i opominjati, naglasio je Ajnadžić.