Podrška Općine Centar osobama sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se u svijetu obilježava 3. decembra, ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Obilježavanjem ovog datuma se tako teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Tema ovog dana je zasnovana na cilju potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, usvojenog od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1982. godine.

 

Kako bi našim sugrađanima olakšao život i svakodnevnu komunikaciju načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić uz podršku Općinskog vijeća Centar svake godine realizuje niz projekata koji su namijenjeni našim sugrađanima sa invaliditetom. Jedan od projekata ovakve vrste je uklanjanje arhitektonskih barijera za olakšano kretanje osoba u invalidskim kolicima, projekat koji je realizovan u 23 ulice u Centru od Bosanskog kulturnog centra do Marijin dvora. Kako je najavio načelnik Ajnadžić namjera ove lokalne zajednice je da nastavi sa ovim projektom sve do granice sa Općinom Stari Grad. Također Općina Centar godinama u kontinuitetu pomaže rad Javne ustanove „Biblioteka za slijepa i slabovidne lica u Bosni i Hercegovini“, koja pripada jednoj od sedam institucija iz oblasti kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, a koja nema riješen status i finansiranje. Tokom godina pružana je pomoć za izdavanje lektira u tehnikama za slijepa i slabovidna lica, dok je članovima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo nabavljeno i uručeno deset laptopa u okviru projekta „Korištenjem računara povećana samostalnost i socijalna uključenost slijepih osoba“. Nabavljeni laptopi su u potpunosti prilagođeni slijepim i slabovidnim licima. Općina Centar je također finansirala nabavku tiflotehničkih pomagala odnosno bijelih štapova i govornih satova slijepim osobama, a zasigurno je prva lokalna zajednica u državi koja je implementirala i projekat ugradnje vodilica za slijepe.

 

Za potrebe Javne ustanove „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju“, koja je smještena na području općine Centar, finansijski je podržana rekonstrukcija fiskulturne sale i nabavku opreme za tjelesni i zdravstveni odgoj, te je također obnovljeno i predato na korištenje učenicima ovog centra basket i ciciban igralište. Osim navedenog svake godine u septembru učenicima prvog razreda budu uručeni školski ruksaci sa neophodnim priborom i svim potrebnim knjigama za njihov uspješan početak školske godine.