Počelo uklanjanje nelegalnog displeja u parku preko puta zgrade Predsjedništva BiH

Općina Centar Sarajevo je u protekle dvije godine snažno krenula u borbu protiv nelegalno postavljenih bilboarda, svijetlećih displeja i panoa, ali i bespravne gradnje općenito. Tako je putem inspektorata Općine Centar procesuirano na desetine nelegalno postavljenih displeja i bilboarda, a donesene su i odluke kojima se reguliše ova oblast.

Tokom kontrole terena, utvrđeno je da je u parku preko puta zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine nelegalno postavljen displej, te je u skladu sa time inspektorat pokrenuo zakonom predviđene procedure.

 

S obzirom da je riječ o potpuno nelegalnom displeju, a nakon provedenog postupka inspektorata, Općina Centar je izdala nalog za uklanjanje koje su radnici građevinske firme „Bosman“ započeli u utorak, 3. decembra 2019. godine.

 

Općina Centar se snažno zalaže za urbanizaciju i izgradnju, ali apelujemo na sve marketinške agencije da bilboarde, displeje i panoe postavljaju samo u skladu sa odobrenjima nadležne općinske službe. U suprotnom, Inspektorat Općine Centar će u skladu zakonskim procedurama otpočeti postupak uklanjanja.

 

Nadležne službe Općine Centar će nastaviti voditi započete upravne postupke u ostalim predmetima u skladu sa zakonom, a Općina Centar je odlučna da procesuira sve nelegalne sadržaje i građevine na svom području.