Održana radionica u okviru projekta „Uspostavom dijaloga gradimo mir“

Općina Centar Sarajevo u saradnji sa Catholic Relief Services – United States Conference of Catholic Bishops (CRS), a u sklopu projekta „PRO – Budućnost II“, realizira projekat pod nazivom „Uspostavom dijaloga gradimo mir“.

U okviru navedenog projekta u prostorijama Općine Centar održana je radionica za uposlenike tri općine (Centar, Rudo i Vareš) na temu promovisanja političke otvorenosti u svrhu izgradnje mira.

 

Radionica je okupila predstavnike tri općine gdje su uz stručnog predavača razmijenili iskustva i stekli nove vještine i informacije koje promovišu političku otvorenost. U ime Općine Centar radionici su prisustvovale predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, te saradnici iz pomenute službe.

 

Nakon održane radionice u Općini Centar planirano je organizovanje druge radionice u Općini Vareš, dok će završna aktivnost biti održana u Općini Rudo.

 

Cilj projekta je poboljšati promociju vrijednosti mira kroz političku otvorenost i toleranciju kako bi došlo do veće saradnje i promocije mira među općinama.

 

Platforma za mir je stub ovog projekta. Ovaj dokument, kreiran u formi deklaracije, rezultat je intezivnog rada u više od 70 lokalnih zajednica u BiH, te u saradnji sa odgovarajućim ekspertima koji su svoje vrijeme i znanje stavili na raspolaganje projektu i građanima i narodima u našoj zemlji.

 

Platformu je 2017. godine usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dok je, nedugo zatim, primila k znanju i Zajednička komisija za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Nakon toga, Predstavnički dom PS BiH i Dom naroda PS BiH usvojili su Platformu za mir 2018. godine čime je poslata snažna poruka mira i stabilnosti kako unutrašnjim, tako i vanjskim akterima.

 

Ovaj strateški dokument šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir, kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.