Obnova horizontalne saobraćajne signalizacije u Centru

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar je nakon provedene procedure pribavljanja potrebnih odobrenja među kojima je i odobrenje koje izdaje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, tokom proteklog perioda započela sa realizacijom projekta obnove vertikalne saobraćajne signalizacije na području nekoliko mjesnih zajednica u Centru, kao i na obnovi oštećenih saobraćajnica.

Pomenuta općinska služba je angažovala građevinsku firmu „Bosman“ d.o.o. Sarajevo na osnovu ugovora kojeg su potpisali načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor pomenute firme Sunija Jahić.

 

Na osnovu pomenutog ugovora radnici su završili obnovu saobraćajne signalizacije u ulicama: Himze Polovine, Višnjik, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Bolnička, Stjepana Tomića, Ahmeda Muradbegovića, Marcela Šnajdera, Asima Ferhatovića, Safeta Pašalića, Hasana Sušića, Muhameda Hevaije Uskufije i Patriotske lige. Ovom prilikom je urađena sanacija oštećenih dijelova saobraćajnice u ulicama Fadila Jahića Španca, te na lokalnom putu u naselju Muharemovići, te je uređen makadamski put Nahorevo-Muharemovići-Skakavac. Također je završeno uređenje zelenog pojasa na lokalnom putu ka naselju Debelj i u Ulici Mithata Karića Mitke. Zbog zaštite od klizanja tla na lokalnu saobraćajnicu završeno je uređenje padine duž saobraćajnice koje povezuje naselja Nahorevo i Muharemoviće.

 

Za pomenute radove Općina Centar je iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila iznos od gotovo 76.800 KM.