Počeli pripremni radovi na asfaltiranju Ulice Dolina

Sa okončanjem radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Dolina (Mjesna zajednica „Marijin dvor“), radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sa pripremnim radovima na uređenju ove saobraćajnice.

Ukupna vrijednost ovih radova je 175.355 KM, a sredstva je obezbijedila Direkcija za puteve KS, dok je Općina Centar imala obavezu da sa odabranim izvođačem radova obezbijedi nadzor za ovaj projekat, na osnovu čega je potpisan sporazum o finansiranju radova kojeg je u ime Općine Centar potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime Direkcije direktor Selmir Kovač.

 

Kako je planirano utvrđenom dinamikom radova, nakon pripremnih radova što podrazumijeva uklanjanje oštećenih betonskih ivičnjaka i ugradnju nove podloge, slijedi uklanjanje ostataka starog asfalta duž saobraćajnice, te trotoara. Prema predmjeru i predračunu koji je dostavila navedena firma za adekvatnu drenažu kolovozne konstrukcije i odvodnju površinskih i podzemnih voda, koje su najčešći uzrok propadanja saobraćajnice, planirana je ugradnja 377 metara plastičnih drenažnih cijevi koje će biti sprovedene u gradsku odvodnu mrežu, te će pored ugradnje novih poklopaca šibera i hidranata i pet novih slivničkih rešetki za odvodnju također biti urađena nivelacija deset šibera za vodu, 18 šahtova, te 12 rešetki. Planirana je ugradnja 377 metara novih betonskih ivičnjaka nakon čega slijedi asfaltiranje saobraćajnice površine gotovo 1.400 metara kvadratnih i trotoara sa obje strane ulice.

 

Na kraju planiranih radova biće iscrtana horizontalna saobraćajna signalizacija.

 

Radnici građevinske firme „Mibral“ su prethodno uradili rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Dolina, ukupne dužine oko 200 metara, za šta su Općina Centar i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture obezbijedili 419.000 KM, dok je za nadzor bio zadužen Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.