Održana posljednja javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2020. godinu

U prostorijama Osnovne škole „Nafija Sarajlić“ u četvrtak, 27. novembra 2019. godine održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

Javnu raspravu koja je organizovana za stanovnike mjesnih zajednica „Koševo II“, „Pionirska dolina“ i „Nahorevo“  je vodio Vahid Bećirević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar.

 

Na početku javne rasprave dodatna pojašnjenja oko Nacrta budžeta Općine Centar za ovu godinu koji iznosi 41.423.000 KM dao je Fahrudin Kurtović iz Službe za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar.

 

-Nacrt budžeta je rađen u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar do 2022. godine. Budžetski prihodi su planirani u visini od 41.423.000 KM. U strukturi rashoda tekući izdaci iznose 26.463.180, a kapitalni izdaci 14.896.020. Dokument je u formi nacrta i građani imaju mogućnost da upute prijedloge i primjedbe, na što će nadležne stručne općinske službe dati svoje mišljenje. Nakon okončanja javne rasprave o Nacrtu budžeta pristupit će se izradi Prijedloga budžeta koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje, kazao je Kurtović.

 

Tokom trajanja rasprave naglašeno je da će u narednoj godini biti nastavljena realizacija započetih kapitalnih projekata poput škole na Šipu, vrtića Razigrani dani, Centra za zdravo starenje, rekonstrukcija stadiona na Koševu, te novi projekti poput rekonstrukcije Kranjčevićeve ulice, izgradnja dvorane na Višnjiku... U idućoj godini bit će nastavljeno izdvajanje za obrazovanje, socijalnu i boračko-invalidsku zaštitu, samozapošljavanje mladih i drugo...

 

U nastavku rasprave građani su uputili inicijative i prijedloge projekata čija realizacija može biti finansirana sredstvima iz budžeta Općine Centar za narednu godinu. Najviše zahtjeva odnosilo se na projekte komunalne infrastrukture odnosno na izgradnju i obnovu postojećih saobraćajnica, sanaciju klizišta, izgradnju potpornih zidova, rekonstrukciju i održavanje ulica i trgova, stepeništa i pristupnih staza, održavanje zelenih površina...

 

Javnoj raspravi su u ime Općine Centar prisustvovali dopredsjedavajući Općinskog vijeća Mustafa Mulić, vijećnik Velija Katica, pomoćnici načelnika, uposlenici općinskih službi, te savjetnici.

 

Nacrt budžeta Općine Centar za 2020. godinu objavljen je na web stranici: www.centar.ba. U javnoj raspravi o ovom dokumentu mogu učestvovati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća i njihovi klubovi, radna tijela Vijeća, općinske službe za upravu, mjesne zajednice, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar.

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba