Stanovnici Mjesne zajednice „Hrastovi-Mrkovići“ raspravljali o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2020. godinu

Sinoć je za stanovnike Mjesne zajednice „Hrastovi_Mrkovići“, u prostorijama ove mjesne zajednice, organizovana javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

Javnu raspravu je otvorio i vodio Miralem Šenderović, predsjednik Savjeta MZ „Hrastovi-Mrkovići“.

 

Pomoćnik načelnika za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Fahrudin Kurtović je pojasnio strukturu budžeta kao najvažnijeg finansijskog dokumenta, te načinu na koji se rade prihodi i rashodi budžeta Općine Centar za narednu godinu koji u nacrtu iznosi 41.423.000 KM. 

 

-Od 37.000.000 KM tekućih sredstava, 19.000.000 KM su opća sredstva, dok je 18.000.000 namjenskih sredstava. Rashodi su planirani kao tekući transferi 26.463.000 KM gdje spadaju i sredstva civilne zaštite, dok za kapitalne projekte planiramo izdvojiti 14.890.000 KM. Od kapitalnih izdataka Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo ćemo izdvojiti 850.000 KM za sanaciju klizišta, te 200.000 KM za javnu rasvjetu. Za potrebe uređenja zelenih i javnih površina planiramo izdvojiti iznos od 410.000 KM. U idućoj godini planiramo nastavak rekonstrukcije stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu za šta ćemo izdvojiti 500.000 KM, te nastavak izgradnje objekta osnovne škole na Šipu za šta ćemo obezbijediti 3.100.000 KM. Također iduće godine planiramo započeti projekat izgradnje sportske dvorane između Medicinskog fakulteta i Srednje zubotehničke škole za čiju projektnu dokumentaciju planiramo utrošiti 100.000 KM. Za nekategorisane ceste ćemo obezbijediti 600.000 KM, a za lokalne ceste 1.500.000 KM. Vlada Kantona Sarajevo je za potrebe rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici odobrila iznos od 1.000.000 KM, dok je Općina Centar obezbijedila 300.000 KM za asfaltiranje ove ulice, objasnio je Kurtović. 

 

O projektima koji su realizovani i koji su u planu za realizaciju naredne godine na području ove mjesne zajednice prisutnima je govorio Rašid Karamustafić, šef Odjeka za investicije i komunalni razvoj Općine Centar.

 

–Kapitalni projekat koji treba biti realizovan na području ove mjesne zajednice je sanacija klizišta i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Gornja Breka, Nedžada Mušića i Hamida Beširevića. Za projekat sanacije klizišta urađen je elaborat sanacije, dok je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ radila projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže za pomenuto područje, a koji će biti realizovan u fazama. Procijenjena vrijednost ovih radova je tri miliona KM. Ovo su kompleksni radovi čijom realizacijom će biti postavljeno oko 3.400 metara novih kanalizacionih, ali i vodovodnih cijevi. Ovdje će biti odvojene oborinske i fekalne vode do posjeda i dužnost građana je da u svojim dvorištima razdvoje ove dvije vrste otpadnih voda. Općina Centar je finansijer ovog projekta i u toku je procedura odabira najpovoljnijeg izvođača radova. Osim ovog projekta također su planirani projekti obnove ulica i trgova poput obnove Ulice Panjina kula koju trebamo započeti nakon završetka radova na obnovi vodovodne i kanalizacione mreže, proširenje ulaza u Kaukčijinu ulicu iz Ulice Idriza Ahmetovića, nastavak sanacije dijela Ulice Grdonj od broja 95 do kraja ove ulice, sanacija puta Husage Ćišića, tamponiranje puta Tovarište-Lučica za koji je urađen glavni projekat, sanaciju dijela Ulice Grdonj, objasnio je Karamustafić.

 

Nakon uvodnog izlaganja predstavnika Općine Centar predsjednik Savjeta MZ Šenderović je iznio zahtjeve građana za realizaciju projekata sredstvima iz budžeta Općine Centar naredne godine, nakon čega su građani iznosili svoje prijedloge i sugestije, te upućivali pitanja na koja su odgovarala stručna lica iz nadležnih službi Općine Centar.

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba (e-Uprava/Nacrt budžeta 2020).