Sutra 46. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 46. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 28. novembra 2019. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

DNEVNI RED:

1. a) Usvajanje zapisnika sa 45. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar održane 18. novembra 2019. godine

b) Usvajanje zapisnika sa 9. tematske sjednice Općinskog vijeća održane 18. novembra 2019. godine

2. Vijećnički sat

3. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar „Marijin Dvor“ – II faza - parking prostor između ulica Dolina i Magribija

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradski centar „Marijin Dvor“ – II faza - parking prostor između ulica Dolina i Magribija

4. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir I“ (parcele k.č. broj 294/1 i k.č. broj 295/1 K.O. Sarajevo V)

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir I“ (parcele k.č. broj 294/1 i k.č. broj 295/1 K.O. Sarajevo V)

5. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“ (na parceli k.č. broj 1395 i 1396 K.O. Sarajevo IV)

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“ (na parceli k.č. broj 1395 i 1396 K.O. Sarajevo IV)

6. a) Prijedlog odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“ – Ulica Armaganuša

b) Prijedlog odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“ – Ulica Armaganuša

7. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“ - IT Park

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“ - IT Park

8. a) Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“ - parcela K9

b) Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Poslovna zona Šip“ - parcela K9

9. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Koševo“ - izgradnja stambeno-poslovnog objekata na vlasničkoj parceli k.č. broj 1664/1 K.O. Sarajevo V (skraćeni postupak)

10. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II“ – objekti kolektivnog stanovanja na građevinskim parcelama „10“ i „11“ i izgradnja saobraćajnice

11. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja gradskim građevinskim zemljištem na lokalitetu pijace Sirano

12. Prijedlog odluke o prenosu prava upravljanja i održavanja vodovodnog sistema izvorište Nahorevo

13. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u Ulici Džidžikovac 7 (Austrijska ambasada) neposrednom pogodbom, označenih kao k.č.124 iz z.k. ul. broj 142 K.O. Sarajevo LV i k.č. 286 iz z.k. ul. broj 148 K.O. Saraj LV

14. Prijedlog rješenja kojim se odbija zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije stambenog objekta i garaže pod brojem: 05/A-31-484/16

15. a) Inicijativa za uspostavljanje saradnje između Općine Centar Sarajevo i Opštine Centar Skoplje (Sjeverna Makedonija)

b) Prijedlog odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje između Općine Centar Sarajevo i Opštine Centar Skoplje (Sjeverna Makedonija)

16. a) Inicijativa za uspostavljanje saradnje između Općine Centar Sarajevo i Mestne Općine Ptuj (Republika Slovenija)

b) Prijedlog odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje između Općine Centar Sarajevo i Mestne Općine Ptuj (Republika Slovenija)

17. a) Inicijativa za uspostavljanje saradnje između Općine Centar Sarajevo i Opštine Tuzi (Crna Gora)

b) Prijedlog odluke o prihvatanju inicijative za uspostavljanje saradnje između Općine Centar Sarajevo i Opštine Tuzi (Crna Gora)

18. Prijedlog politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu

19. a) Prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke broj 01-49-2355/18 od 28. decembra 2018. godine i dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar, po osnovu javnog oglašavanja, u Ulici Hiseta 1 (visoko prizemlje)

b) Prijedlozi odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar po osnovu javnog oglašavanja u ulicama: Radićeva 2 (ulaz iz Ulice Obala Kulina bana do broja 6); Višnjik 46, Hamze Orlovića 9, Hiseta 11, Skenderija 7 (suteren) i Hadži-Idrizova 1 (ulaz iz Ulice Koševo)

20. Prijedlog mišljenja za imenovanje nove ulice koja spaja ulice Gornja Breka i Nedžada Mušića (MZ Hrastovi-Mrkovići) u naziv „Ulica Aslani Adnana"

21. Godišnji program rada JU „Centar za sport i rekreaciju“ Sarajevo za 2020. godinu

22. Godišnji plan i program rada JU „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“ za 2020. godinu

23. Informacija o košarkaškom klubu „Željezničar“ i gimnastičkom klubu „Bosna“