Održana javna rasprava za stanovnike Mjesne zajednice „Betanija-Šip“

U prostorijama Mjesne zajednice „Betanija-Šip“ održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu. Javnu raspravu je otvorio i vodio Fikret Čolić, predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice, koji je prisutne upoznao sa najvažnijim informacija oko procedure usvajanja najvažnijeg finansijskog dokumenta.

O strukturi budžeta te načinu na koji se rade prihodi i rashodi budžeta Općine Centar za narednu godinu koji u nacrtu iznosi 41.423.000 KM prisutnima je govorio pomoćnik načelnika za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Fahrudin Kurtović.

 

–Od navedenog iznosa 37.323.000 KM su sredstva koja planiramo prikupiti naredne godine, a 4.200.000 KM su prenesena sredstva, od čega je 400.000 KM namijenjeno za zimsko održavanje saobraćajnica. Opća sredstva budžeta iznose 19.000.000 KM, dok je 18.000.000 namjenska sredstva, od čega 2.400.000 KM su sredstva civilne zaštite. Za tekuće izdatke planiramo izdvojiti 20.460.463 KM, a kapitalni transferi iznose 14.893.000 KM. Naredne godine planiramo nastaviti finansijski podržavati projekte iz oblasti socijalne pomoći, pomoć za pokretanje vlastitog biznisa, pomoć boračkoj populaciji, finansiranje nevladinog sektora i školstva, stipendije, zdravstvo... Putem Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo planiramo naredne godine izdvojiti 850.000 KM za klizišta, dok će se rebalansom budžeta izdvojiti dodatno jedan milion, za javnu rasvjetu planiramo 200.000 KM, obnovu infrastrukture stadiona „Asim Ferhatović Hase“ podržat ćemo sa 500.000 KM, za vodovod i kanalizaciju 500.000 KM, za KJKP „Park“ 410.000 KM, za stepeništa i ograde, te trgove planiramo izdvojiti 720.000 KM, za nekategorisane ceste 600.000 KM, za lokalne ceste 1.500.000 KM, za asfaltiranje Kranjčevićeve ulice planiramo 300.000 KM. Iduće godine za uređenje novog naselja Šip planiramo prikupiti 1.400.000 KM, a sredstva ćemo iskoristiti za uređenje područja Šipa. Za nastavak izgradnje objekta osnovne škole na Šipu predvidjeli smo 3.100.000 KM, objasnio je Kurtović.

 

O projektima koji su realizovani i koji su u planu za realizaciju naredne godine na području ove mjesne zajednice prisutnima je govorio Samir Šehović, pomoćnik načelnika za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar.

 

–Ono što je realizovano tokom ove godine je projekat uređenja i proširenje Ulice Armije RBiH u skladu sa prostornim mogućnostima, te smo planirali asfaltiranje Ulice Dejzina Bikića nakon rekonstrukcije vodovodne mreže, koja još nije završena. Također je planirano proširenje raskrsnica ulica Kromolj i Slatina za šta je urađena projektna dokumentacija i slijedi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te proširenje i izgradnja Ulice Slatinski put, saobraćajnica koja se nalazi na granici dvije općine, te je završen projekat asfaltiranja dijela Ulice Kromolj. Također planiramo izmještanje dijela saobraćajnice Alipašine ulice, projekta kojeg provode JP „Ceste Federacije BiH“, a finansira Općina Centar. Za obnovu javne rasvjete Općina daje grant Zavodu za izgradnju KS, pošto je javna rasvjeta u nadležnosti Kantona Sarajevo i do kraja godine planiramo završiti veći dio posla. Pješačka staza u Alipašinoj ulici i postavljanje rukohvata u Ulici Abdurahmana Muharemije će biti realizovani naredne godine. Izgradnja prelazne rampe na biciklističkoj stazi će biti urađena tokom ove godine te je u završnoj fazi izgradnja objekta za smještaj ruševinaca na Šipu. Zavodu za izgradnju KS smo prebacili iznos od nešto više od milion KM, a sredstva će biti iskorištena za izgradnju pristupnih saobraćajnica prema IT parku na Šipu, kazao je Šehović.

 

Nakon uvodnog izlaganja građani su iznosili svoje prijedloge i sugestije nakon čega su predstavnici općinskih službi odgovarali na postavljena pitanja te im pružili objašnjena za konkretne projekte. 

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba (e-Uprava/Nacrt budžeta 2020).