Javni satovi ponovo u općini Centar

Nakon što je nadležna Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar pribavila potrebna odobrenja i saglasnosti tokom jučerašnjeg dana završena je prva faza postavljanja javnih satova u Općini Centar.

Inicijativa je krenula od općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića koji je sa ovim satovima, kao što je slučaj u evropskim gradovima, kao urbanim mobilijarom, želio da osim uljepšavanja centralne gradske općine naši sugrađani imaju i praktičnu korist.

 

Jedan javni sat je postavljen kod mosta na Drveniji, odnosno kod zgrade Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo, dok je drugi sat postavljen kod spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u Ulici braće Begić, odnosno preko puta Osnovne škole „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ na Koševskom brdu.

 

Nadležna općinska služba je predala zahtjev JP „Elektroprivreda BiH“ za priključenje ovih satova na javnu električnu mrežu, čime će ovi oni biti stavljeni u funkciju. Projekat postavljanja javnih satova je finansirala Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 24.000 KM.