Građani putem kampanje „Imam prijedlog“ pozvani da se uključe u izradu budžeta Općine Centar

S obzirom da su u toku javne rasprave o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu, te sa namjerom da se što veći broj građana uključi u kreiranje ovog najvažnijeg finansijskog dokumenta za lokalnu zajednicu, načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je pokrenuo kampanju koja za cilj ima uključivanje što većeg broj građana u ovu aktivnost.

Tako su na oglasnim pločama mjesnih zajednica širom općine Centar postavljeni plakati na kojima je predstavljena kampanja „Imam prijedlog“.

 

Građanima je obrazloženo na koji način se mogu uključiti u izradu budžeta i kako dostaviti prijedloge projekata čijom realizacijom bi se unaprijedio kvalitet života stanovnika središnje sarajevske općine.

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba ili na sljedeći link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIKq6yI1EO5_Au6WpH3ZRXj1t1TwJQfohn7K7ChI4Hp7JnLg/viewform