Održana 45. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

U ponedjeljak, 18. novembra 2019. godine održana je 45. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Odluka o naknadama bez podrške

Prijedlog odluke o naknadama vijećnicima nije dobio potrebnu većinu glasova. Za ovu odluku je glasalo 12 vijećnika, 9 je bilo protiv, a tri suzdržana. 

Odluke o izmjenama i dopunama regulacionih planova

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi i izmjeni dopuna RP „Jagomir II“ dobio je potrebnu većinu vijećnika. Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna RP „Jagomir II“ Općinsko vijeće je donijelo na 27. redovnoj sjednici. Izmjene plana su započete na osnovu zahtjeva investitora, a prema usmjerenjima utvrđenim Odlukom o pristupanju kojima su između ostalog definisani i okvirni uvjeti pod kojima je moguće izvršiti izmjene plana.

Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP „Jagomir II“ nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika.

Općinsko vijeće je usvojilo Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna, te Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans-Alhos“-I faza.

Usvojen Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna RP „Zetra“-zona sporta i rekreacije sa pripadajućim nacrtom odluke o provođenju plana

Vijećnici su usvojili Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna RP „Zetra“-zona sporta i rekreacije sa pripadajućim nacrtom odluke o provođenju plana.

U obrazloženju navedenih odluka općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je naglasio da se njihovim usvajanjem otvara planski prostor za buduće investicije u oblasti sporta i rekreacije.

-Imajući u vidu ranije obavljen javni uvid i raspravu, prijedloge sportskih udruženja, Udruženja navijača FK Sarajevo i drugih asocijacija i građana, čvrsto ostajem pri davno iznesenom stavu da treba izgraditi moderan stadion Koševo kao nogometnu arenu bez atletske staze. Naravno važno je naglasiti da se svi drugi postojeći sportski tereni (pomoćni nogometni, teniski) moderniziraju, a uz njih je planirana izgradnja i privrednih sadržaja (hotel za sportiste, heliodrom, podzemne garaže, skejt park, šopinzi i slično) što će sve zajedno omogućiti intenzivan sportski razvoj, otvaranje velikih građevinskih radova za domaće kompanije i zapošljavanje velikog broja radnika u cijelom sportsko-rekreativnom i privrednom kompleksu. Nakon što se završi javna rasprava o ovom dokumentu, predložit ću Općinskom vijeću na decembarskoj sjednici da usvoji predložene izmjene, odnosno donese Odluku o izmjenama i dopunama ovog plana. Istovremeno uputit ćemo prijedlog idućeg mjeseca Vladi Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu da u skladu sa Zakonom o koncesijama u Kantonu Sarajevo uvrste projekat modernizacije stadiona Koševo i pripadajućih sportskih objekata radi dodjele koncesije u 2020. godini. U tom kontekstu Općina Centar kao vlasnik stadiona i zemljišta na kojem se nalazi većina terena uradiće idejno rješenje cijelog sportskog kompleksa Zetra koji zajedno sa rekreativnim prostorom zelenila Betanije predstavlja jedinstveno i najveće sportsko-rekreativno područje u Bosni i Hercegovini. Očekujem da će Vlada Kantona Sarajevo kao nosilac pripremnih radnji za dodjelu koncesija, u skladu sa članom 9. Zakona o koncesijama, prihvatiti ovaj projekat, te nakon izrade idejnog rješenja od strane Općine izraditi studiju opravdanosti dodjele koncesije, kao i druge dokumente, te kao koncesor predložiti Skupštini Kantona Sarajevo donošenje odluke o pristupanju dodjele koncesije, a nakon toga putem nadležne komisije i resornog ministarstva objaviti tekst međunarodnog javnog poziva za izbor koncesionara. S obzirom da postupak izbora koncesionara, ugovaranja, te izvođenja radova koji po vrsti i obimu traže višegodišnji rad, Općina Centar će nastaviti ulaganje u stadion kako bi se već u proljeće 2020, dakle za nekoliko mjeseci, nakon što Općinsko vijeće donese budžet za narednu godinu, u najkraćem roku pokrenuo postupak javne nabavke za izvođenje radova na potpunoj rekonstrukciji travnatog terena, njegovom zagrijavanju, obnovi svlačionica, prostora za novinare i brojača karata kao neophodnih uslova za odigravanje klupskih utakmica FK Sarajevo u Premijer ligi i međunarodnoj sceni, kao i odigravanje reprezentativnih susreta u okviru organizacija FIFA-e i UEFA-e. Stoga ću, u očekivanju da će Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, a nadam se i Vlada FBiH, izdvojiti sredstva za sufinansiranje projekata modernizacije Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu predložiti da u prijedlogu budžeta za 2020. godinu Općina izdvoji iznos od milion maraka za stadion Koševo. Vjerujem da će Općinsko vijeće podržati ovaj prijedlog, naglasio je načelnik Ajnadžić.

Vijeće podržalo prodaju zemljišta na Marijin dvoru

Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom označenog kao k.č. 782/6 iz ZK uloška 294 K.O. Sarajevo VII, radi izgradnje poslovnog objekta javnog sadržaja dobio je potrebnu podršku vijećnika.

U obrazloženju ove odluke istaknuto je da se Službi za registar, upravljanje imovinom i katastar nekretnina Općine Centar obratila Centralna banka BiH sa zahtjevom za kupovinu neposrednom pogodbom zemljišta. S obzirom da je Izmjenama i dopunama RP Gradski centar „Marijin dvor“-lokalitet Hastahana  na predmetnoj parceli planirana izgradnja poslovnog objekta javnog sadržaja, Općinskom vijeću je dostavljen navedeni prijedlog na odlučivanje. 

Vijeće je na kraju redovne sjednice usvojilo i periodični finansijski izvještaj za period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine.

 

Na tematskoj sjednici razmatrano stanje sporta i mladih

Nakon redovne sjednice Općinsko vijeće je održalo i Devetu tematsku sjednicu na kojoj se razmatrala tačka sport i mladi-projekti Općine Centar Sarajevo u 2019. godini.

U informaciji pripremljenoj za ovu sjednicu je istaknuto između ostalog da je u cilju ostvarivanja javnog interesa Općina Centar Sarajevo u 2018. godini za aktivnosti sportskog karaktera izdvojila sredstva po projektima u iznosu od 530.032,11 KM. Općina Centar je prepoznala potrebu za izradom strateškog dokumenta kojim bi neposredno uredila različita pitanja u vezi ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta što je i rezultiralo usvajanjem Strategije Općine Centar iz oblasti sporta za period 2019 – 2022. godine na 35. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar. Temeljeni cilj ovog dokumenta jeste poticanje novih razvojnih projekata iz oblasti sporta te postizanje efikasnosti u planiranju i realizaciji programa javnog interesa u sportu na području općine Centar.

Strategija se zasniva na principima Savjeta Europe prema kojima lokalna zajednica treba da daje prioritet promociji sporta za sve i sportskim aktivnostima svih grupacija stanovništva.

Prateći implementaciju Strategije u Nacrtu Budžeta Općine Centar za 2020. godinu planirano je ukupno 1.476.200 KM. Od navedenog iznosa transferi za tekuće projekte iznose 656.200 KM, i to:

- Operativnim planom vannastavnih aktivnosti iz oblasti sporta za učenike osnovnih

škola i djecu predškolskog uzrasta sa područja općine Centar planirani su projekti u

iznosu od 203.200,00 KM, i to kako slijede:

• Sportsko-animacijski program

• Sportsko inkluzivni program sportske škole za učenike osnovnih škola (škola

gimnastike i škola atletike)

• Sportska takmičenja za učenike osnovnih škola (fudbal i odbojka za dječake i

djevojčice)

• Bike FEST

• Projekat 365 sport plus (škola košarke, rukometa, fudbala, malog fudbala,

odbojke, tenisa, univerzalna škola sporta)

- Sportski susreti srednjih škola – 10.000,00 KM

- Podrška JU Centar za sport i rekreaciju – 348.000,00 KM

- Finansijska podrška sportskim organizacijama, projektima i pojedincima – 50.000 KM.

Pored navedenih projekata Služba za boračko invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene

djelatnosti je u 2020. godini sa ciljem implementacije Strategije planirala posebne projekte u iznosu od 45.000 KM, i to:

1. sufinansiranje programa edukacije i stručnog usavršavanja trenera/trenerica u skladu sa kriterijima Službe, a na osnovu podnesenih zahtjeva;

2. poboljšanje finansijskih i materijalnih uslova za pripreme i takmičenje sportaša kroz sufinansiranje članarina u ime pojedinaca u sportskim klubovima za osobe uzrasta 15-18 godina;

3. sufinansiranje odlaska mladih sportista 18-30 godina na svjetska takmičenja.

Kapitalna ulaganja u oblasti sporta planirana Nacrtom budžeta za 2020. godinu iznose 820.000,00 KM, a obuhvaćeni su sljedeći projekti:

- Izgradnja sportske sale na Višnjiku - 100.000 KM,

- Sufinansiranje realizacije projekta "Stvaranje neophodnih uslova za održavanje međunarodnih utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu" - 500.000 KM

- Održavanje ciciban igrališta putem JU Centar za sport i rekreaciju – 200.000 KM

- Nabavka opreme za street work out park za fitnes na otvorenom – 20.000 KM

Vijećnici su u raspravi istakli da Općina Centar ima veliki broj projekata koji se realizuju sa ciljem omasovljenja djece u sportu, ali i podrške vrhunskim sportistima i kolektivima, ali i naglasili da se u narednom periodu u ovoj oblasti treba još više angažovati.

Vijećnici su se usaglasili da će za sljedeću redovnu sjednicu biti pripremljen set zaključaka o kojim će se izjašnjavati.