Obuka općinskih službenika za izradu projekata i apliciranja prema EU fondovima

Danas je u prostorijama Općine Centar upriličeno potpisivanje ugovora o pružanju usluga obuke općinske administracije iz oblasti izrade projekata i apliciranja prema fondovima Evropske unije.

U ime Općine Centar ugovor je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić koji je ovom prilikom kazao da će kroz ovaj projekat dobiti obučene službenike, posebno mlade ljude, koji će nam otvoriti vrata prema evropskim fondovima. 

 

– Kao jedinica lokalne samouprave jako smo zainteresovani za projekte koje možemo realizovati sredstvima koja su nam na raspolaganju iz pristupnih fondova Evropske unije. Svjesni smo da se radi o inicijalnim sredstvima za sada, ali ako uspijemo kandidovati i provesti ispravno proceduru dobijanja bilo kakvih, pa i najmanjih sredstava, sutra nećemo imati problem kandidovati projekte za puno veće iznose, zaključio je Ajnadžić.

 

U ime firme „Kronauer Consulting“ d.o.o. Sarajevo ugovor je potpisao direktor Goran Žeravčić koji je ovom prilikom objasnio kako sada imamo na raspolaganju negdje oko 110.000.000 eura godišnje iz EU fondova, od čega je procenat iskorištenosti ovih fondova do 85%, što je dobra polazna osnova za fondove čiji iznosi mogu rasti do dvije milijarde eura godišnje. 

 

– Mi ćemo u narednom periodu napraviti detaljan raspored svih aktivnosti koje su predviđene ugovorom što podrazumijeva sedam trening modula, ne samo za uposlenike Općine Centar, nego i za sve partnere ove Općine, a prije svega mislim na akademsku zajednicu, javna preduzeća i nevladine organizacije, odnosno svi oni koji svojim radom i djelovanjem sutra mogu omogućiti da se sredstva međunarodne zajednice implementiraju u općini Centar prema utvrđenim prioritetima. Ugovorom je predviđeno da bude 15 učesnika obuke, ali ako Općina predloži i veći broj nama ne predstavlja problem. Nadamo se da ćemo kroz ovaj projekat sve uvjeriti da je ovo jedini način da se adekvatno pripremimo za situaciju kada dobijemo status kandidata, a da ne govorimo kada postanemo punopravna članica EU, objasnio je Žeravčić.

 

Prema odredbama ovog ugovora Općina Centar će sredstva u iznosu od 38.610 KM, uplaćivati na račun angažovane konsalting firme u četiri rate. Program obuke će početi odmah po potpisivanju ovog ugovora i trajat će 12 mjeseci.