Stanovnici mjesnih zajednica „Mejtaš-Bjelave“ i „Park-Višnjik“ raspravljali o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2020. godinu

U prostorijama Mjesne zajednice „Mejtaš-Bjelave“ u petak, 15. novembra 2019. godine održana je javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu za stanovnike mjesnih zajednica „Mejtaš-Bjelave“ i „Park-Višnjik“. Javnu raspravu je vodio Vahid Bećirević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice.

Selma Smajkić iz Službe za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar dala je pojašnjenja o Nacrtu budžeta Općine Centar koji za 2020. godinu iznosi 41.423.000 KM.

 

-Nacrt budžeta je rađen u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar do 2022. godine, a prihodi su planirani u visini od 41.423.000 KM. Dokument je u formi nacrta i građani imaju mogućnost da upute prijedloge i primjedbe na koje će nadležne stručne općinske službe dati svoje mišljenje. Nakon okončanja javne rasprave o Nacrtu budžeta izradit će se Prijedlog budžeta koji će biti upućen Općinskom vijeću na razmatranje, kazala je Smajkić.

 

U narednoj godini, kako je istaknuto, biće nastavljena realizacija započetih kapitalnih projekata kao što su škola na Šipu, vrtić Razigrani dani, Centar za zdravo starenje, rekonstrukcija stadiona na Koševu, ali i novi projekti poput rekonstrukcije Kranjčevićeve ulice, izgradnja dvorane na Višnjiku...

 

Građani su uputili inicijative i prijedloge projekata čija realizacija može biti finansirana sredstvima iz budžeta Općine Centar za narednu godinu, a najviše prijedloga se odnosilo se na projekte komunalne infrastrukture, odnosno na izgradnju i obnovu postojećih saobraćajnica, sanaciju klizišta, izgradnju potpornih zidova, rekonstrukciju i održavanje ulica i trgova, stepeništa i pristupnih staza, održavanje zelenih površina...

 

Javnoj raspravi su u ime Općine Centar prisustvovali i pomoćnici načelnika, te uposlenici općinskih službi.

 

Nacrt budžeta Općine Centar za 2020. godinu objavljen je na web stranici: www.centar.ba. U javnoj raspravi o ovom dokumentu mogu učestvovati svi građani, vijećnici Općinskog vijeća Centar, parlamentarne stranke koje učestvuju u radu Općinskog vijeća i njihovi klubovi, radna tijela Vijeća, općinske službe za upravu, mjesne zajednice, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Centar.

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba