Održana prva javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar za 2020. godinu

U prostorijama Centra za zdravo starenje općine Centar u srijedu, 13. novembra 2019. godine održana je prva javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

Javnu raspravu koja je organizovana za stanovnike mjesnih zajednica: „Džidžikovac-Koševo I“, „Marijin dvor“, „Skenderija-Podtekija“ te „Trg oslobođenja-Centar“ je otvorio i vodio Vahid Bećirević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar.

 

– Kako ste već upoznati Općinsko vijeće Centar je na 44. redovnoj sjednici, održanoj 31. oktobra 2019. godine, utvrdilo Nacrt budžeta Općine Centar za 2020. godinu sa pripadajućom odlukom o izvršavanju, koji su upućeni u javnu raspravu. Svi zainteresovani ovaj dokument mogu pogledati na općinskoj web stranici, te u svojim mjesnim zajednicama i sredstvima informisanja. Večeras smo organizovali prvu javnu raspravu za stanovnike četiri mjesne zajednice od sveukupno deset javnih rasprava koliko je planirano da održimo do 27. novembra ove godine. Općina Centar je u junu ove godine objavila javni poziv za kandidovanje projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, prostornog uređenja i lokalno ekonomskog razvoja na osnovu čega su savjeti mjesnih zajednica imali mogućnost da dostave svoje prijedloge za realizaciju sredstvima iz općinskog budžeta, kazao je Bećirević.

 

Pomoćnik načelnika za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Fahrudin Kurtović je pojasnio strukturu budžeta kao najvažnijeg finansijskog dokumenta, te načinu na koji se rade prihodi i rashodi budžeta Općine Centar za narednu godinu koji u nacrtu iznosi 41.423.000 KM. 

 

-Kada uporedimo sa prošlogodišnjem budžetom očekujemo veći priliv tekućih sredstava naredne godine za 1.249.000 KM. Od 37.000.000  KM tekućih sredstava, 19.000.000 KM su opća sredstva, dok je 18.000.000 namjenska sredstva. Rashodi su planirani kao tekući transferi 26.463.000 KM gdje spadaju i sredstva civilne zaštite, dok za kapitalne projekte planiramo izdvojiti 14.890.000 KM. Od kapitalnih izdataka Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo ćemo izdvojiti 850.000 KM za sanaciju klizišta, te 200.000 KM za javnu rasvjetu. Za potrebe uređenja zelenih i javnih površina planiramo izdvojiti iznos od 410.000 KM. U idućoj godini planiramo nastavak rekonstrukcije stadiona „Asim Ferhatović Hase“ na Koševu za šta ćemo izdvojiti iznos od 500.000 KM, te nastavak izgradnje objekta osnovne škole na Šipu za šta ćemo obezbijediti 3.100.000 KM. Također iduće godine planiramo započeti projekat izgradnje sportske dvorane između Medicinskog fakulteta i Srednje zubotehničke škole za čiju projektnu dokumentaciju planiramo utrošiti 100.000 KM. Za nekategorisane ceste ćemo obezbijediti iznos od 600.000 KM, a za lokalne ceste 1.500.000 KM. Vlada Kantona Sarajevo je za potrebe rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Kranjčevićevoj ulici odobrila iznos od 1.000.000 KM, dok će Općina Centar pokušati obezbijediti u svom budžetu iznos od 600.000 KM za asfaltiranje kompletne ove ulice. Ministarstvo finasija Kantona Sarajevo je dalo pozitivno mišljenje na Nacrt budžeta Općine Centar za narednu godinu čime su potvrdili da je ovaj finansijski dokument urađen u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH, objasnio je Kurtović.  

 

Nakon uvodnog izlaganja građani su iznosili svoje prijedloge i sugestije nakon čega su predstavnici općinskih službi odgovarali građanima na postavljena pitanja te im pružili objašnjena za konkretne projekte.  

 

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti Službi za finansije i lokalno ekonomski razvoj putem pošte na adresu Mis Irbina 1 ili lično na protokol Općine Centar. Osim toga, svi zainteresirani mogu u vrijeme trajanja javne rasprave uputiti prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije i online putem općinske web stranice: www.centar.ba (e-Uprava/Nacrt budžeta 2020).

 

Na kraju javne rasprave je dopredsjedavajući Općinskog vijeća Mustafa Mulić izjavio da je evidentan porast realizacije planiranih projekata posljednjih godina. Tokom aprila naredne godine će biti organizovane nove javne rasprave kako si se sumirali rezultati na realizaciji projekata koje su građani predložili.