POBOLJŠANJE USLOVA RADA I BORAVKA U ŠKOLAMA

Općina izdvojila 100.000 maraka obrazovnim ustanovama

Imajući u vidu da je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija, Općina Centar Sarajevo kao društveno odgovorna lokalna zajednica, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, godinama redovno izdvaja iz svog budžeta značajna finansijska sredstva u ovu najvažniju oblast društvenog života, iako ona još uvijek nije u općinskoj nadležnosti.

Posljednji u nizu primjera je izdvajanje finansijskih sredstava u iznosu od 100.000 maraka za unapređenje nastavnog procesa i poboljšanje uslova rada i boravka u sedam obrazovnih ustanova.

 

Naime, načelnik Ajnadžić je potpisao zaključke o isplati finansijskih sredstava i uručio ih direktorima škola. Iznos od po 20.000 maraka dobile su osnovne škole „Isak Samokovlija“ za zamjenu poda u fiskulturnoj sali, „Nafija Sarajlić“ za sufinansiranje adaptacije učionice u svrhu otvaranja produženog boravka i „Alija Nametak“ za sanaciju školske kotlovnice. Za zamjenu stolarije u šest kabineta izdvojeno je 18.000 maraka Osnovnoj školi „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“. Srednjoj medicinskoj školi donirano je 10.000 maraka za nabavku opreme za praktičnu nastavu, a po 6.000 maraka dodijeljeno je školama „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Vladislav Skarić“ za sanaciju toaleta.

 

Načelnik Ajnadžić je naglasio snažno opredjeljenje Općine Centar da dodatno unaprijedi kvalitet obrazovnog procesa, te dodao da će ova lokalna zajednica u skladu sa finansijskim mogućnostima i u budućnosti podržavati rad obrazovnih ustanova.

 

-Naša djeca zaslužuju da imaju najkvalitetnije uslove za učenje, a mi ćemo se sa druge strane potruditi da im to i obezbijedimo jer ulaganje u obrazovanje je najisplativija i najbolja investicija, dodao je Ajnadžić.

 

Direktori škola izrazili su zahvalnost Općini Centar i načelniku Ajnadžiću na višegodišnjoj svesrdnoj podršci obrazovnim ustanovama koje se nalaze na njenom području.