Općina nabavila tablete za informatičke kabinete u osnovnim školama

U nastojanjima da kvalitet nastavnog procesa, ali i uslova boravka u školama podigne na viši nivo, Općina Centar Sarajevo, iako to nije njena nadležnost, ulaže značajna sredstva.

Nakon niza realiziranih projekata koji doprinose poboljšanju nastavnog procesa, Općina Centar je u proteklom periodu provela postupak nabavke 80 tableta za informatičke kabinete u 12 osnovnih škola na području Centra. Za ovu namjenu iz budžeta Općine Centar je izdvojeno 33.662 maraka.

 

S tim u vezi, u četvrtak, 14. novembra 2019. godine u 12 sati u prostorijama Osnovne škole „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić će izvršiti primopredaju nabavljene informatičke opreme direktorima osnovnih škola.