Danas planiran završetak radova na sanaciji saobraćajnice u Ulici Buka

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka, od planiranih radova na sanaciji Ulice Buka, imaju još da završe asfaltiranje trotoara duž ove saobraćajnice, tako da radove na realizaciji ovog projekta planiraju završiti tokom dana.

Za obnovu ove saobraćajnice, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici „Mejtaš-Bjelave“ i koja je smještena između ulica Dalmatinska i Kaptol, sredstva su obezbijedili Općina Centar i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u iznosu od 87.210 KM. Za nadzor ovog projekta je bila zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Kako je predviđeno glavnim projektom, prvo je mašinski uklonjen stari oštećeni asfalt i stara podloga, koji su zamijenjeni novim. Također je uklonjeno i zamijenjeno gotovo 310 metara oštećenih ivičnjaka. Prije postavljanja 1.200 metara kvadratnih završnog sloja asfalta duž 150 metara saobraćajnice i trotoara, urađena je nivelacija šibera za vodu (26 komada), šahtova za odvod (8 komada) i četiri rešetke, kao i ugradnja novih poklopaca na šahtove i šibere.

 

Ovo gradilište je tokom dana obišao i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, zajedno sa svojim savjetnikom za investicije Mustafom Resićem i pomoćnikom načelnika za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar Samirom Šehovićem.