Podrška održivom povratku mještanima naselja Pediše na Sokocu

U okviru projekta podrške održivom povratku u Općini Centar je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i asfaltiranja dijela lokalnog puta Buječ-Bunarine u naselju Pediše Opština Sokolac.

U ime Općine Centar ugovor je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić koji je ovom prilikom istakao kako ova lokalna zajednica ima dugogodišnju tradiciju finansijske pomoći povratničkoj populaciji. U ime Medžilsa Islamske zajednice Kaljina ugovor je potpisao predsjednik Izvršnog odbora Sulejman Hamza koji je ovom prilikom pojasnio o kakvom se projektu radi.

 

–Projekat izgradnje i asfaltiranja ove putne komunikacije je u toku i ostao je mali dio, oko 100 metara puta da asfaltiramo, tako da ćemo finansijska sredstva koja nam je donirala Općina Centar udružiti sa preostalim sredstvima kako bismo tokom ove jeseni, ukoliko nam dozvole vremenske prilike, okončali ovaj projekat koji jako mnogo znači povratnicima kojima će olakšati svakodnevnu komunikaciju. Zahvaljujući razumijevanju načelnika Ajnadžića i Općinskog vijeća Centar već smo dobijali sredstva za potrebe povratničke populacije poput donacije za potrebe mještana sela Bjelasovići, projekat kojeg smo realizovali i već opravdali sredstva nadležnoj općinskoj službi. Također po realizaciji ovog projekta odmah ćemo dostaviti Općini Centar finansijski izvještaj sa dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava. Očekujem da ćemo saradnju sa Općinom Centar nastaviti, jer ovakve pomoći su jako značajne za povratnike u RS i njihov održivi povratak, objasnio je Hamza.

 

Prema odredbama potpisanog ugovora Općina Centar će iznos od 5.500 KM prebaciti na račun Medžlisa Islamske zajednice Kaljina u roku od pet dana, dok je korisnik ovih finansijskih sredstava u obavezi da Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar dostavi izvještaj sa pratećom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava najkasnije do kraja ove kalendarske godine.