Javni poziv organizacijama civilnog društva

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za sufinansiranje provedbe projekata organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova evropske unije za 2019/20 godinu.

Javni poziv je objavljen u četvrtak, 7. novembra 2019. godine u „Dnevnom avazu“, „Oslobođenju“ i na općinskoj web stranici: www.centar.ba u rubrici Javni pozivi, konkursi i oglasi, a ostaje otvoren do utroška predviđenih sredstava.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za sufinansiranje provedbe projekata organizacija civilnog društva.

 

Općina Centar Sarajevo može dodijeliti sredstva za sufinansiranje provedbe pojedinog projekta do iznosa od 40.000 KM, a najviše do 50 % ukupnog iznosa obaveznog sufinansiranja nositelja projekta i/ili partnera u projektu.

Izuzetno, ukoliko u projektu Općina Centar sudjeluje kao nositelj ili jedan od partnera koji osigurava finansijska sredstva, iznos sredstava koje Općina Centar osigurava u projektu umanjuje se od gore navedenog iznosa.

 

Na javni poziv mogu se prijaviti organizacije civilnog društva kada su one nositelji projekta ili partneri na projektu, koji je ugovorno tijelo odobrilo i ugovorilo na temelju javnog poziva raspisanog u okviru programa i fondova europske unije. Izuzetno organizacije civilnog društva, kada su one nositelji projekta, odnosno partneri na projektu, mogu zatražiti sufinansiranje za projekte koje je ugovorno tijelo samo odobrilo na temelju javnog poziva raspisanog u okviru programa i fondova europske unije, ukoliko je dokaz o osiguranim sredstvima preduslov za potpisivanje ugovora s ugovornim tijelom.

 

Organizacije civilnog društva, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu prijaviti projekte koji se moraju odnositi na neke od sljedećih strateških oblasti djelovanja: socijalna pitanja, zdravstvo, obrazovanje, kultura, ekologija, razvoj lokalne zajednice, promocija demokratskih principa, sport i mladi.

 

Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima, kao i potrebne obrasce mogu pronaći na web stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi

 

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom „Ne otvaraj – Javni poziv za sufinansiranje provedbe projekata organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova evropske unije za 2019/20“, Služba za finansije, privredu i LER - Komisija za ocjenu projektnih prijedloga.