Počeli radovi na stabilizaciji tla na Soukbunaru

Tokom jučerašnjeg dana radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sa pripremnim radovima na stabilizaciji klizišta na kojem se obrušilo tlo na lokalnu saobraćajnicu na Soukbunaru, tačnije u Ulici boraca Zlatišta između brojeva 6 i 19 (nekadašnji dio Trebevićke ulice).

Prijedlog hitnih mjera i predmjer radova je uradio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji je zadužen za nadzor ovog projekta, te je dao saglasnost Općini Centar za provedbu procedure izbora najpovoljnijeg izvođača radova.  Rok za izvođenje radova je 21 dan.

 

Vrijednost ovog projekta je 49.910 KM, a sredstva je obezbijedila Općina Centar.

 

Na ovoj lokaciji će biti postavljeni gabionski zidovi, kao privremena mjera, dok će Zavod za izgradnju krenuti sa izradom projekta za trajno rješavanje ovog problema i potpunu sanaciju ovog klizišta.

 

Tokom današnjeg dana, u ime općinskog načelnika, ovu lokaciju su obišli njegovi savjetnici Mustafa Resić i Bećir Sirovina, zajedno sa pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Vahidom Bećirevićem, te predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice „Soukbunar“ Esom Tucakovićem. U razgovoru sa izvođačem radova navedeno je da će s obzirom na vremenske prilike, te stanje klizišta, pokušati da prije zadanog roka završe planirane radove kako bi dodatno zaštitili ljudske živote i njihovu imovinu. Također je navedeno da će Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar u kontinuitetu pratiti dešavanja na ovom klizištu do njegove potpune sanacije.

 

Kako je javnosti poznato nakon što se u junu ove godine pojavilo klizište, za šta je utvrđeno da je uzrok klizanja tla pucanje vodovodne cijevi iznad klizišta, Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar je zajedno sa Štabom civilne zaštite i Savjetom Mjesne zajednice „Soukbunar“ organizirala neprestane dežure. Također su radnici građevinske firme ''Grakop'' uklonili otisnutu zemljanu masu sa saobraćajnice i očistili kanal kako bi se oborinske vode slijevale u ranije izgrađeni kišni kanal. Pripadnici Civilne zaštite Općine Centar su uz pomoć pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva ''Bjelave'' najlonom zaštitili pukotine tla kako se u njih ne bi slijevala voda, dok su radnici ''Vodovoda i kanalizacije'' zamijenili puknutu vodovodnu cijev.