Potpisan ugovor za sanaciju saobraćajnice u Ulici Stjepana Tomića

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, je sa direktorom građevinske firme „Bosman“ Sunijom Jahićem, kao izvođačem radova, potpisao ugovor za sanaciju Ulice Stjepana Tomića, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici „Park-Višnjik“.

Vrijednost ovog projekta je 175.560 KM, a finansijska sredstva su obezbijedili Općina Centar i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

 

U zahtjevu kojeg je investitor postavio za izradu elaborata projekta, duž ove saobraćajnice treba zamijeniti stari asfalt i tampon, urediti trotoar sa jedne, te planirati izgradnju pješačke staze i sa druge strane ulice gdje je trenutno parking za motorna vozila. Sanacija ove ulice će se raditi na dionici od oko 260 metara.  Prilikom izvođenja radova, osim navedenog, također će biti ugrađeno 520 metara novih betonskih ivičnjaka umjesto starih oštećenih, kao i ugradnja novih poklopaca na 12 šahtova, te po tri slivničke rešetke i šibera za vodu, sa njihovom nivelacijom na novu kotu.

 

Duž trotoara postoji zaštitna rukohvatna ograda, ukupne dužine 50 metara, koja će tokom izvođenja radova biti demontirana, popravljena i ponovo postavljena. Na kraju radova, na ovoj saobraćajnici širine do 6,5 metara i trotoara do jednog metra, biće postavljena dva sloja novog asfalta površine 1,690 metara kvadratnih, te 442 metra kvadratna duž trotoara za pješake. 

 

Za nadzor ovog projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, sa čijom direktoricom Biserom Hadžialjević je načelnik Ajnadžić također potpisao ugovor o nadzoru projekta.

 

Prema potpisanom ugovoru rok za izvođenje pomenutih radova je 45 dana.