OPĆINA IZDVOJILA 30.000

U toku besplatna škola plivanja za osnovce iz Centra

Imajući u vidu da je organizovani oblik tjelesne aktivnosti jako značajan u odrastanju djeteta i da predstavlja bazu za pravilan razvoj, kako sa zdravstvenog, tako i sa psihološkog aspekta, Općina Centar Sarajevo je ove godine izdvojila 30.000 KM za realizaciju projekta „Škola plivanja kroz nastavni proces za učenike četvrtih razreda osnovnih škola sa područja općine Centar Sarajevo – školska 2019/2020. godina“.

Ranije je u ime Općine Centar, kao finansijera projekta, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao protokol sa direktorom Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ Enesom Peštekom.

 

Realizacija projekta započela je na Olimpijskom bazenu na Otoci, a prema utvrđenom operativnom planu realizacije ovog projekta. Trajanje jednog ciklusa je 10 radnih dana (s tim da su prvi i posljednji dan predviđeni za inicijalna, odnosno finalna testiranja i provjere plivačkog znanja).

 

Neki od ciljeva projekta su da se utiče na skladan rast i razvoj djece, razvijaju njihove aerobne sposobnosti, zadovoljavaju potrebe za kretanjem i boravkom u vodi, osposobljavanje za slobodno izražavanje u različitim oblicima tjelesnog vježbanja, te putem grupnog vježbanja uticanje na socijalizaciju djece i prevenciju nasilja i maloljetničke delinkvencije.

 

Roman Kebat, stručni saradnik za realizaciju programskih aktivnosti Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ je kazao da će realizacija ovog projekta obuhvatiti oko 640 mališana sa područja općine Centar.

 

-Na prvom satu vrši se inicijalno testiranje kako bi se djeca podijelila u grupe shodno rezultatima testiranja. Na kraju obuke vrši se finalno testiranje kako bi se stekao uvid usvojenog znanja i vještina kretanja u vodi kod djece, istakao je Kebat.

 

Školu plivanja vode iskusni instruktori plivanja čiji je zadatak da prenesu znanje i vještine na polaznike.