Završeni radovi na sanaciji proloma tla u Velikom parku

Tokom proteklog perioda okončani su radovi na sanaciji proloma tla koji se pojavio u Velikom parku.

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su uspjeli završiti zatrpavanje velike rupe koja se, prema procjenama otvora širine jedan, a dubine sedam metara, pojavila krajem prošle godine.

 

-Nakon što smo okončali radove na zatrpavanju rupe u Velikom parku, također smo  asfaltirali i pješačke staze na ovom dijelu parka gdje su prolazile teške mašine potrebne za navedene radove. U toku je izgradnja betonskih rigola za odvod površinskih voda duž ovih staza. Također je planirano da uradimo hortikulturno uređenje ove površine od 60 metara kvadratnih što podrazumijeva sadnju nove trave. Sa kompletnim projektom planiramo završiti do kraja ove sedmice, objasnio je Mujo Topalović, šef gradilišta građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka, firme koja je angažovana na realizaciji ovog projekta.

 

Pošto je lokalitet Velikog parka zaštićeno područje za nadzor je bio zadužen stručni tim Zavoda za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo.

 

Radove je finansirala Općina Centar Sarajevo.

 

Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje Općine Centar, koja u ime Općine Centar vodi ovaj projekat, je pribavila sve potrebne saglasnosti javnih komunalnih preduzeća, nakon čega je provedena procedura izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji proloma tla.

 

Pored navedenog, Općina Centar je također finansirala tromjesečni monitoring ove lokacije koji je obavila Geodetska konsultantska firma “Angermeier" d.o.o. Sarajevo.