Razlog uklanjanja objekta na Gorici je što investitor nije imao potrebne dozvole

S obzirom na veliko interesovanje javnosti u vezi uklanjanja nelegalno izgrađenog objekta na Gorici, a koje je izvršeno 22. oktobra 2019. godine, Općina Centar Sarajevo izdaje sljedeće saopštenje:

Odlučna u namjeri da suzbije nelegalnu gradnju Općina Centar putem inspektorata vodi aktivnu kampanju kontrole terena i gradnje objekata na svom području.

 

Tokom kontrole u naselju Gorica utvrđeno je da je započeta izgradnja objekta investitora F.R. koji nije pribavio potrebne dozvole, te je u skladu sa time inspektorat pokrenuo zakonom predviđene procedure.

 

Uprkos, upozorenjima investitor se oglušio i nastavio izgradnju objekta u neposrednoj blizini parka u Ulici Dajanli Ibrahim bega koji je uređen u organizaciji Općine Centar.

 

S obzirom da je riječ o potpuno nelegalnom objektu, a nakon provedenog postupka inspektorata, Općina Centar je izdala nalog za uklanjanje građevine  koje je izvršeno 22. oktobra 2019. godine.

 

Ovim putem želimo da naglasimo da je prije rušenja ovog, na području općine Centar putem Inspektorata, uklonjen veći broj objekata u 2019. godini koji nisu imali pravosnažne građevinske dozvole, te dodajemo da se ova lokalna zajednica snažno zalaže za urbanizaciju i izgradnju, ali upućujemo apel svim investitorima da prije bilo kakvog početka radova pribave potrebne saglasnosti, te da se u toku izgradnje pridržavaju izdatih dozvola.

 

Istovremeno, želimo da napomenemo da je zakon za sve isti te da ne želimo u ovaj slučaj miješati nacionalnost koja nema nikakve veze sa provođenjem zakona i vladavine prava.

 

Ono što želimo naglasiti je da u romskom naselju na Gorici namjeravamo u narednom periodu graditi dvije nove lamele u kojima će biti smještene porodice, te na planskim osnovama dalje razvijati naselje koje je u proteklih nekoliko godina dobilo jednu sasvim novu sliku.

 

Općina Centar Sarajevo je lokalna zajednica koja je u proteklom periodu pokazala visok stepen senzibiliteta prema našim sugrađanima Romima i gdje je kroz niz projekata dokazala da se zalaže za potpuno uključivanje Roma u sve segmente društvenog života, ali i potpunu ravnopravnost, te pružanje jednakih mogućnosti po pitanju obrazovanja, zapošljavanja kao i u ostvarenju kulturnih i manjinskih prava.

 

Nadalje, Općina Centar je prva lokalna zajednica u BiH koja je usvojila lokalni akcioni plan za rješavanje problema Roma na svom području za period 2017-2020. godine, a koji obuhvata obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i očuvanje kulturne baštine Roma.

 

Pa tako između ostalog, Općina Centar izdvaja sredstva za prekvalifikaciju/dokvalifikaciju i vanredno školovanje pripadnike romske nacionalnosti, te socijalno ugroženih osoba u cilju pronalaska odgovarajućeg zaposlenja.

 

Za stimulisanje učenika Roma na redovno pohađanje nastave, Općina Centar Sarajevo je u 2019. godini izdvojila 8.500 KM, a pomoć je dobilo 85 učenika. Sredstva su namijenjena za nabavku knjiga i školskog pribora neophodnog za usvajanje nastavnih sadržaja.

 

Općinskim budžetom izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 32.994 KM za kupovinu đačkih torbi i školskog pribora za sve prvačiće. U školskoj 2019/2020. godini, u prvi razred osnovne škole upisano je 14 učenika Roma.

 

Svake godine u skladu sa postojećim Pravilnicima, provodi se stipendiranje učenika srednjih škola i studenata, a pravo na istu ostvari i određeni broj aplikanata romske populacije.