Općina Centar sufinansira nabavku stomatološke opreme za JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo„

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao je sa direktorom JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ Mehmedom Kulićem ugovor prema kojem ova lokalna zajednica izdvaja 20.000 KM za sufinansiranje projekta nabavke stomatološke opreme za potrebe ambulante porodične medicine Breka.

Direktor Kulić je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo saradnjom sa Općinom Centar, te nadu da će nastaviti sarađivati i u budućem periodu.

 

U delegaciji JU „Dom zdravlja KS“ bila je i doktorica Amela Kečo koja je naglasila potrebu za motornim vozilom koje će omogućiti ljekarima da pružaju usluge pacijentima koji žive na rubnim dijelovima općine, pogotovo u zimskom periodu.

 

-Općina Centar će pokušati ustupiti nove prostorije Domu zdravlja, ali i obezbjediti motorno vozilo koje će pomoći medicinskom osoblju da lakše i brže obavlja svoje dužnosti. Naš cilj je pomoći svim ljudima i obezbijediti im lakši život, naveo je Ajnadžić.