Objavljeni konkursi za stipendiranje srednjoškolaca i studenata

Općina Centar raspisala je konkurse za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj 2019/2020. godini, koji su objavljeni 29. oktobra 2019. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na općinskoj web stranici u rubrici „Konkursi i oglasi“. Konkurs ostaje otvoren do 15. novembra 2019. godine.

Pravo na općinsku stipendiju imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana i ne koriste druge stipendije. Općinske stipendije za učenike iznose po 80 KM mjesečno, a za studente po 100 KM mjesečno.

 

Prema odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija „Prof. dr. Husein Kulenović“ nadarenim učenicima i studentima, pravo na stipendiju u iznosu od 80 KM mjesečno imaju srednjoškolci sa prosječnom ocjenom 4,5, a u iznosu od 100 KM redovni studenti sa prosjekom ocjena najmanje 9.

 

Učenici prvog razreda srednje škole mogu ostvariti pravo na stipendiju za nadarene učenike ako su u toku osnovnog obrazovanja, odnosno od šestog do devetog razreda stekli prosjek ocjena najmanje 4,50.

 

Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata propisano je da stipendije u istim iznosima kao i oni nadareni mogu dobiti srednjoškolci sa prosjekom ocjena 3,5 i redovni studenti sa prosjekom ocjena od najmanje 7. Učenici prvog razreda srednje škole mogu ostvariti pravo na stipendiju ako su u toku osnovnog obrazovanja, odnosno od šestog do devetog razreda stekli prosjek ocjena 4,00.

 

Pri tome, osim rezultata u učenju, bodovi se dodjeljuju po osnovu niskog porodičnog standarda, otežanih uvjeta života (kao što su djeca bez roditelja, djeca sa invaliditetom i drugo) kao i uvjeta koji su nastali kao posljedica rata (djeca poginulih boraca, djeca čiji su roditelji ratni vojni invalidi 50%, djeca pripadnika Oružanih snaga RBiH itd.).

 

Prijave na konkurs (koje se mogu preuzeti sa web stranice ili na info pultu Općine Centar) treba dostaviti lično sa potrebnom dokumentacijom na protokol Općine Centar ili poštom preporučeno na adresu: Općina Centar, Mis Irbina 1, Sarajevo, uz naznaku „Prijava za stipendiju“.