Javni poziv djeci šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za dostavu planova pokretanja vlastitog biznisa koje bi finansirala Općina Centar

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima općinskog budžeta koja su namijenjena razvoju poduzetništva i zapošljavanju djece šehida, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

Kako je navedeno u javnom pozivu, najveći odobreni pojedinačni iznos može biti do 15.000 KM. Navedena sredstva mogu biti odobrena za troškove registracije biznisa, sredstava za rad, zakup poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova.

 

Javni poziv je objavljen 28. oktobra 2019. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na općinskoj web stranici: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi, a ostaje otvoren 30 dana odnosno do 27. novembra 2019. godine.

 

Također su na web stranici Općine Centar pored javnog poziva objavljeni obrasci biznis plana i  izvještaja o realizaciji granta za start up projekat, kao i izjava o odgovornosti.

 

Pravo na bespovratna sredstva iz budžeta Općine Centar za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa, iz pomenutih kategorija, imaju stanovnici općine Centar do 35 godina starosti koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te koji imaju prijavljeno prebivalište u Centru najmanje tri godine. U zadanom roku potrebno je da mladi aplikanti dostave poslovni plan vlastitog biznisa, i to i na aplikacionom obrascu i elektronski. Ocjenu poslovnih planova i postupak dodjele bespovratnih sredstava, shodno utvrđenim kriterijima, provodi komisija koju imenuje općinski načelnik.

 

Pisane prijave podnose se Službi za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj, Mis Irbina 1.