Započela sanacija proloma tla u Velikom parku

Pod stručnim nadzorom Zavoda za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, radnici odabrane građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su započeli sa radovima na sanaciji proloma tla koji se krajem prošle godine pojavio u Velikom parku.

Radove finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojila 48.000 KM.

 

Prema odredbama ugovora o izvođenju radova kojeg su potpisali u ime Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić i direktor pomenute firme Senad Sejdić, rok za završetak navedenih radova je 21 kalendarski dan.

 

Tim povodom je danas načelnik Ajnadžić zajedno sa svojim pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem posjetio Veliki park. Pomenuta općinska služba, koja vodi ovaj projekat, je tokom proteklog perioda obezbijedila sve potrebne saglasnosti javnih komunalnih preduzeća, a provedena je i procedura javnih nabavki izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji proloma tla.

 

Pored navedenog, Općina Centar je također finansirala tromjesečni monitoring ove lokacije koji je obavila Geodetska konsultantska firma “Angermeier" d.o.o. Sarajevo, dok je Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo uradio elaborat i glavni projekat sanacije.

 

Nakon što se pojavila rupa u Velikom parku, prema procjenama otvora širine jedan, a dubine sedam metara, općinska Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice je, na osnovu naloga urbanističko-građevinskog inspektora Općine Centar, odmah angažovala radnike građevinske firme „Sela“ koji su ogradili ovaj prostor kako bi otklonili moguću opasnost za prolaznike.

 

Navedena lokacija se nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo