JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA

Obezbijeđena dodatna sredstva za dodjelu plastenika

Rebalansom budžeta Općine Centar za 2019. godinu izdvojeno je dodatnih 20.000 KM za nabavku plastenika sa dodatnom opremom

Po nalogu načelnika dr. Nedžada Ajnadžića Služba za finansije, privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Centar je provela potrebnu proceduru i objavila javni poziv za dodjelu plastenika u ponedjeljak 21. oktobra 2019. godine u dnevnom listu Oslobođenje, te na općinskoj web stranici: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi.

 

 

 

Pravo na dodjelu plastenika, površine 50 kvadratnih metara sa dodatnom opremom, imaju svi zainteresirani stanovnici općine Centar koji posjeduju, odnosno koji su zakonski korisnici poljoprivrednog zemljišta na području općine Centar pogodnog za plasteničku proizvodnju. U javnom pozivu su navedeni kriteriji koji nose određeni broj bodova. Osim vrednovanja pogodnosti zemljišta, dodatne bodove dobivaju nezaposlena lica, demobilisani borci, članovi uže porodice poginulih branitelja, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata, logoraši...

 

 

 

Kandidati koji su aplicirali i ispunili uslove iz prethodnog aprilskog javnog poziva u 2019. godini imaju prednost i neće biti ponovo bodovani. Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti lica kao i njihovi članovi domaćinstava koji su u ranijem periodu dobili plastenike od općine, ministarstva, humanitarnih organizacija i dugih institucija.

Uz tekst javnog poziva također je na web stranici objavljen i zahtjev za dodjelu plastenika kojeg je moguće odštampati i popuniti, te priložiti uz ovjerenu dokumentaciju, ne stariju od 12 mjeseci.

 

 

 

Navedeni javni poziv, koji ostaje otvoren 15 dana, je objavljen u okviru projekta ''Podrška poljoprivrednim proizvođačima, boračkoj i izbjegličkoj populaciji za nabavku plastenika''.  

Odluku o dodjeli plastenika donosi općinski načelnik na prijedlog stručne komisije koja će izvršiti uvid na terenu i utvrditi pogodnost zemljišta za zasnivanje plasteničke proizvodnje, izvršiti bodovanje i predložiti kandidate za dodjelu plastenika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Centar (Mis Irbina 1), kontakt osoba Imra Mulahuseinović-Ramljak i Ajla Hadžalić, telefon broj 033/562-512.

 

 

U ovogodišnjem budžetu Općine Centar u dva navrata je obezbijeđeno ukupno 50.000 KM za nabavku plastenika, gdje su dodijeljeni i u augustu ove godine postavljeni plastenici sa dodatnom opremom za 23 porodice iz naselja Nahorevo, Nahorevska brda, Grdonj, Kromolj, Mrkovići, Panjina kula, Poljine, Radava i Alapi.

 

 

 

Otkako Općina Centar od 2016. godine provodi pomenuti projekat ''Podrška poljoprivrednim proizvođačima, boračkoj i izbjegličkoj populaciji za nabavku plastenika'' do sada je dodijeljeno ukupno 108 plastenika za što je iz budžeta utrošeno više od 140.000 konvertibilnih maraka.