Na uglu ulica Koševo i Danijela Ozme

Uklanjanje displeja odloženo zbog upravnog spora

Općina Centar Sarajevo je u protekle dvije godine snažno krenula u borbu protiv nelegalno postavljenih bilboarda, svijetlećih displeja i panoa. Tako je putem inspektorata Općine Centar procesuirano na desetine nelegalno postavljenih displeja i bilboarda, a donesene su i odluke kojima se reguliše ova oblast.

Za displej postavljen na objektu pod zaštitom Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, a koji se nalazi na uglu ulica Koševo i Danijela Ozme je postojalo odobrenje koje je isteklo. Nakon toga je Inspektorat Općine Centar donio rješenje o uklanjanju i zaključak o dozvoli rješenja na koje je izjavljena žalba drugostepenom organu koji je poništio rješenje i zaključak prvostepenog organa.

 

Također, napominjemo da je za predmetni displej pokrenut upravni spor, a vezan za izdavanje odobrenja.

 

Nadležne službe Općine Centar će nastaviti voditi započete upravne postupke u ovom i ostalim predmetima u skladu sa zakonom, a Općina Centar je odlučna da procesuira sve nelegalne sadržaje i građevine na svom području.

 

Apelujemo na sve marketinške agencije da bilboarde, displeje i panoe postavljaju samo u skladu sa odobrenjima nadležne općinske službe. U suprotnom, Inspektorat Općine Centar će u skladu zakonskim procedurama otpočeti postupak uklanjanja. Napominjemo da je u Općini Centar po nalogu općinskog načelnika započeta kampanja strožijeg nadzora postavljanja svih reklamnih panoa i displeja.

 

Zahvalni smo građanima koji sarađuju sa nama po ovom i drugim pitanjima koja izlaze iz okvira legaliteta i legitmiteta.