OPĆINA IZDVOJILA 225.942 KM

Počela realizacija četvrte faze sanacije Ulice Armije RBiH na Kromolju

Radnici građevinske firme „Grakop“ iz Kiseljaka su u ponedjeljak, 14. oktobra 2019. godine započeli realizaciju četvrte faze sanacije Ulice Armije RBiH na Kromolju.

Radove u cjelosti finansira Općina Centar koja je za ovu namjenu iz svog budžeta izdvojila 225.942 KM.

 

Gradilište je posjetio i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa saradnicima.

 

Prema elaboratu, kojeg je uradila projektantska firma „Saraj inženjering“, na ovoj saobraćajnici, koja administrativno pripada Mjesnoj zajednici „Betanija-Šip“, prvobitno će biti uklonjeni stari asfalt i tamponska podloga. Odvodnja površinskih voda, koja je najčešći uzrok propadanja asfaltne površine, biće kao i do sada, riješena slivnicima, dok će podzemne vode biti sprovedene novim drenažnim plastičnim cijevima. Na kraju radova biće postavljeni novi betonski ivičnjaci na dijelovima saobraćajnice, te novi asfalt na dužini od 480 metara.

 

Za vrijeme izvođenja radova na snazi je odobrenje o izmjeni režima saobraćaja koje je izdalo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

 

Podsjećamo da je Općina Centar također finansirala i prethodne tri faze sanacije 820 metara ove saobraćajnice za šta je izdvojila 361.875 maraka.