Uloga i značaj maloljetnih dobrovoljaca u odbrani Bosne i Hercegovine

U prostorijama multimedijalne sale Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (Fond memorijala) na Kovačima danas je održan okrugli sto na temu „Uloga i značaj maloljetnih boraca u odbrani Bosne i Hercegovine“.

Veliki broj učesnika je prisustvovao skupu među kojima su ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata FBiH Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko, dok je u ime Općine Centar, pored pripadnika Udruženja „Maloljetnih boraca odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 Općine Centar Sarajevo“ i ostalih boračkih udruženja iz Centra, prisustvovao načelnik Općine dr. Nedžad Ajnadžić, koji je tokom proteklog rata, između ostalog obavljao funkciju ratnog komandanta Prvog korpusa Armije RBiH.

 

U svom obraćanju prisutnim Ajnadžić je istakao činjenicu da do danas ne postoji precizan podatak koliko se maloljetnih boraca borilo u legalnim vojnim i policijskim strukturama tokom proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 

– Procjenjuje se da je u vojnim formacijama u odbrani BiH tokom rata učestvovalo oko 4.000 maloljetnih boraca, a poginulih je oko 300, gdje su u ratu učestvovali borci od 14 godina starosti, koji su zajedno sa ostalima svojom žrtvom doprinijeli da grad prvi put u svojoj historiji nije osvojen od agresora. Stoga vas pozdravljam sa istinskom radošću i ponosom kao vojnik, general i komandant 1. Korpusa Armije RBiH u kojem ste kao pripadnici naše armije tokom višegodišnjeg perioda opsade Sarajeva dali svoj nesebičan i snažan doprinos ravnopravno sa svim drugim borcima Armije i MUP-a RBiH. Prema tadašnjim zakonima, osobe mlađe od 18 godina nisu mogle biti regrutirane u slučaju oružanog sukoba, međutim vama je srce kazalo da se dobrovoljno pridružite vojsci u odbrani grada tokom čije je opsade, najduže u modernoj historiji čovječanstva, poginulo preko stotinu maloljetnih boraca. Ove činjenice su samo dio svjedočanstva koje govore o vašem doprinosu odbrani i slobodi naše zemlje i našeg grada, ali ni izdaleka ne mogu osvijetliti vašu stvarnu ulogu i značaj za odbranu naše dobre zemlje. U tom smislu prvo bih istaknuo da je vaše učešće bilo dobrovoljno, da ste kao mladi ljudi sazreli u ratnom vihoru, te srcem i dušom, često i bez saglasnosti roditelja stali u prve redove odbrane naših domova, naših porodica, naše časti i dostojanstva naroda. Posebno bih htio naglasiti da je vaša odlučnost i hrabrost motivirala sve borce prvih redova odbrane i u trenucima najtežih ratnih dejstava, odlučujućih borbi i velikih ljudskih gubitaka. Vi ste bili naše ohrabrenje, naša nada, naš putokaz i svjetlo, kazao je prisutnima Ajnadžić i dodao da je sretan što je formirano udruženje maloljetnih boraca Općine Centar koje je već u kratkom periodu postojanja pokazalo stvarnu kreativnost ističući se  konkretnim projektima u skladu sa ciljevima zbog kojih je ovo udruženje formirano, čime je ojačana ukupna struktura organizacije boračkih udruženja Općine Centar.

 

Tokom okruglog stola učešće u diskusiji uzeli su i ministri Bukvarević i Jusko koji su istakli koliku su žrtvu maloljetni borci podnijeli u borbi za slobodu, te šta je urađeno i planirano na poboljšanju njihovog statusa kao i ostale boračke populacije. Organizovani okrugli sto na pomenutu temu predstavlja posljednju aktivnost u obilježavanju manifestacije „Odbrana Bosne i Hercegovine-Igman 2019“, koja je započela 1. augusta 2019. godine.