U četvrtak dvije sjednice Općinskog vijeća Centar

Osma tematska sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 10. oktobra 2019. godine u 15 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

D N E V N I   R E D:

1. Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo

 

Po završetku 8. tematske sjednice bit će održana

43. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA CENTAR

D N E V N I   R E D:

1.a Usvajanje Zapisnika sa 42. redovne sjednice Općinskog vijeća

1.b Usvajanje Zapisnika sa nastavka 42. redovne sjednice Općinskog vijeća

2.Vijećnički sat

3. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Centrotrans-Alhos“ I faza

5.a Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama RP „Zetra“ – zona sporta i rekreacije

5.b Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna RP „Zetra“ – zona sporta i rekreacije

6. Prijedlog izmjena Odluke o građevinskom zemljištu Općine Centar

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište u 2019. godini

8. Prijedlog izmjena Odluke o načinu, uslovima i postupku dodjele u zakup zemljišta Općine Centar

9. Prijedlog programa stambene i ostale izgradnje Općine Centar

10. Prijedlog mišljenja da park između ulica Koševo, Alipašina i Sutjeska na području Mjesne zajednice „Džidžikovac-Koševo I“ dobije naziv „Park Safet Isović“

11. Informacija o aktivnostima Općine Centar na realizaciji projekta Prve transverzale