Rezultati javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije

Općina Centar će u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD i ove godine pružiti finansijsku podršku projektima nevladinih organizacija, a koji su odabrani po novoj međunarodnoj LOD metodologiji.

Podršku u predloženom iznosu od skoro 300 hiljada konvertibilnih maraka će dobiti ukupno 8 projekata organizacija civilnog društva.

 

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen 16. jula i bio je otvoren do 27. avgusta 2019. godine.

 

Projekti za koje je tražena finansijska podrška treba da se, u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022. godine, odnose na oblasti: obrazovanja, kulture, zaštite okoliša, socijalne politike i zdravstva, mladih i sporta.

 

Iznosi finansijske podrške za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva mogla je podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

 

U skladu sa članovima 8. i 9. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji, Komisija za ocjenu i odabir projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji je izvršila evaluaciju prispjelih projekata. Donesena je odluka o dodjeli sredstava (granta) za 8 odobrenih projekata organizacija civilnog društva čiji će predstavnici potpisati ugovor sa Općinom za implementaciju projekta.

 

Podsjećamo da je Općinsko vijeće Centar na 22. redovnoj sjednici, održanoj 22. februara 2018. godine, donijelo Odluku o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji. Donošenje ove odluke je bila obaveza u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojem je Općina Centar pristupila u novembru prošle godine zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine.

 

Projekt finansira Evropska unija, a provodi UNDP (United Nations Development Programme) u BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama.

 

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva je na sljedećem linku: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-konkursi-i-oglasi